E-Devlet Hizmetleri

inter-TAKPAS

(Tapu Kadastro Soruşturma Servisi)

inter-TAKPAS, inter-Vision platformunun tapu kadastro sorgulama servisidir. inter-TAKPAS sayesinde, Tapu ve Kadastro Bilgi İşlem Sistemi üzerinden sağlanan servislerle tapu takyidat sorguları kolaylıkla yapılır.

Intertech Tapu Kadastro Soruşturma Servisi inter-TAKPAS’ın Özellikleri:

  • Kişi sorgulama ve zemin sorgulama ekranları olanağı,
  • Yerel sorgulama desteği,
  • Sorgu maliyetini düşürür
  • Sorgulanan takyidat raporlarını DYS (Döküman Yönetim Sistemi) altına gönderilebilme
  • Şerh-Beyan-İrtifak ve Muhdesat-Eklenti-Teferruat detaylarının sorgulaması
  • Gerçek ve Tüzel Kişi Sorgulama
  • Hissedar sorgulama