Politikalarımız

Finansal Uygulamalar

Şubat 5, 2018

Finansal Uygulamalar

Hızla değişen ve gelişen iş hayatının dinamizmine uyum sağlayarak oluşturduğu vizyonuyla Intertech, her zaman yeniliklere açık, değişen şartlara kolay uyum sağlayan çevik bir yapıya sahiptir. Kurulduğu tarihten bu yana dört ayrı temel bankacılık paketi geliştirmiş olan Intertech’in uzmanlık alanları, Temel Bankacılık ile sınırlı kalmamış tüm finansal konu ve kurumlara hitap edebilecek yönde gelişmiştir.

Temel Bankacılık Çözümlerinin yanısıra, Faktoring ve Leasing Çözümleri de Intertech’in uzmanlaştığı konulardır. Bilgi birikimini sürekli olarak geliştirmek amacıyla yeni adımlar atan Intertech, sunduğu çözüm seçeneklerini artırmak için yeni teknolojiler ve uzmanlık alanları üzerine yatırımlarını sürdürmektedir.

Temel Bankacılık Sistemi

(Temel Bankacılık Sistemi)

inter-Face Temel Bankacılık Sistemi, inter-Vision Platformu’nun bireysel, kurumsal, özel bankacılık gibi tüm alanları kapsayan temel bankacılık yazılımıdır. BPM modülü ve CRM ile tam entegredir. Tamamen Microsoft, .Net framework ve SQL Server veritabanı ile geliştirilen ilk temel bankacılık yazılımıdır.

Intertech, şirketlerin yeni ürün ve hizmetleri bir günde online olarak tanımlamasına imkan verecek şekilde, 25 yıldan fazla deneyimini ve piyasa trendleri analizini birleştirerek kendi tasarladığı inter-Face uygulamasında geliştirdi. Bir şubeden binlerce şubeye ve günde yüzlerce milyon işlem kapasitesiyle inter-Face, Perakende Bankacılığı, SME Bankacılığı, Tarımsal Bankacılık, Kurumsal Bankacılık, Kamu Finans ve Özel Bankacılığı desteklemektedir.

Intertech Temel Bankacılık Sistemi inter-Face’in Özellikleri;

 • Esnek Ürün Fabrikası ve parametrik yönetim sayesinde çeviklik
 • En yeni teknolojilerle geliştirilen modern tasarım
 • CRM, BPM, DMS ve 3. Party Sistemleriyle kolay entegrasyon
 • Web tabanlı, n-tier mimarisi
 • Yüksek ulaşılabilirlik
 • Yüksek performans
 • (Thin Client) İnce sunucu ve Web tabanlı sunum katmanı
 • Ölçeklendirilebilirlik çok katlı mimari
 • İşletme süreç yönetimi metodolojisi
 • Yeni ürünler için uyarlaması kolay parametrik yapı
 • Tüm dağıtım kanalları için standart entegrasyon hizmetleri
 • Yüksek güvenlik
 • Modüler yapı
 • Çevrimiçi ve esnek ürün atölyesi
 • Kolay bakım ve yönetim
 • 7×24 işlem
 • Çoklu para birimi ve çoklu yabancı dil

İslami Bankacılık Sistemi

(İslami Bankacılık Sistemi)

inter-IslamicBanking, inter-Vision platformunun Türkiye’deki katılım bankacılığı normlarına göre düzenlenmiş uçtan uca İslami bankacılık sistemidir. inter-IslamicBanking vekâlet sistemini içeren, yapılan işlemlerde mal ve fatura kontrolü yapan ve mudilere kâr paylaşımında günlük birim değeri baz alan bir sistemdir.

inter-IslamicBanking, konvansiyonel bankacılık haricinde İslami bankacılık kurmak veya büyümek isteyen kuruluşlara sisteme hızlı adapte olmasına yardımcı olan bir yapıdır. Hem kolay entegre olabilir, hem de kolay uyarlanabilir bir yapıya sahiptir.

Intertech İslami Bankacılık Sistemi inter-IslamicBanking’in Özellikleri;

 • Birim değer hesaplaması
 • Kâr
 • Kâr oranının belirlenmesi
 • Vekâlet – çifte vekâlet
 • Fatura proforma fatura
 • Fon havuzları
 • İş sözleşmeleri
 • Kurumsal finansman desteği (kurumsal murabaha)
 • Bireysel finansman desteği (bireysel murabaha)
 • Kâr ve zarar ortaklığı (müşareke)
 • Finansal kiralama (icara)
 • Karz-ı hasen
 • Tavarruk
 • Özel cari hesap finansmanı
 • Katılma hesabı
 • Sukuk
 • Wakala

Tüketici Finansman Sistemi

(Tüketici Finansman Sistemi)

inter-Vision platformunun tüketici finansman sistemi inter-ConsumerFinance, olarak bayi ve internet kanalları üzerinden satışı gerçekleştirilen cihaz, donanım, aksesuar, yazar kasa pos, beyaz eşya, elektronik ürünler, vb. gibi malların kredili olarak sunulmasını sağlayan başvuru, tahsis ve kullandırım süreçlerini kapsar.

Tüketici finansman sistemi inter-ConsumerFinance, ayrıca bu kredili satışlarından gelen paranın dağıtıcı ve ana bayilere otomatik aktarımını, kredi geri ödeme ve kapama işlemlerinin hem fatura üzerinden (GSM operatörleri aracılığı ile), hem de diğer banka kanallarından online ve batch tahsilatını sağlar.

Intertech Tüketici Finansman Sistemi inter-ConsumerFinance’ın Özellikleri;

 • Bayilerden kredi başvurusu başlatma,
 • Otomatik istihbarat,
 • Skorlama (inter-ScoreCard veya diğer skorlama uygulamaları ile entegrasyon),
 • Otomatik sözleşme basımı,
 • Doküman yönetim sistemi entegrasyonu,
 • Otomatik kredi limit tahsis ve kullandırma seçeneği,
 • Eşit taksitli ve esnek ödeme planları,
 • Yeniden yapılandırma,
 • Öteleme özelliği,
 • Balon ödeme özelliği,
 • Erken ve ara ödeme,
 • Otomatik tahakkuk ve tahsilat,
 • Aracı şirketlerle online ödeme bildirimi ve tahsilatı,
 • Başka bankalardan online kredi tahsilatı,
 • Erken ödeme ve gecikme faizi tahsilatı,
 • Otomatik idari takip süreçleri (ihtar ve ihbar mektup basımı, aracılara veri çıkışı),
 • Otomatik yasal takibe aktarım,
 • Otomatik hesaplanan yaşlandırma ve karşılık işlemleri

Kartlı Ödeme Sistemleri

(Kartlı Ödeme Sistemleri)

inter-PayNext, bir kartlı ödeme sisteminden çok daha fazlasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

inter-Vision platformunun yeni nesil kartlı ödeme platformu inter-Paynext, kurumların kartlı ödeme sistemleri ile ilgili tüm ihtiyaçlarını uçtan uca tek başına adreslemek için güncel teknolojiler kullanılarak geliştirilmiştir. Son kullanıcıdan, tedarikçi ödemelerine kadar pek çok kartlı işlemi uçtan uca kurgulayan bir sistemdir. Tamamı Intertech tarafından geliştirilmiş olan inter-payNext, yenilikçi finans uygulamalarında dünya lideri olan Türk bankacılık sektörüne yakışır, rakiplerinin çok ötesinde benzersiz bir sistemdir.

Intertech’in Yeni Nesil Kartlı Ödeme Sistemi inter-PayNext’in Özellikleri;

 • Visa, Mastercard kuralları çerçevesinde PCI/DSS uyumlu olarak geliştirildi
 • Tokenization algoritmaları sayesinde veri güvenliğini en üst seviyede
 • Kontaklı ve kontaksız EMV tabanlı kredi, debit ve prepaid kartlarile birlikte mifare kartları da destekleyen inter-payNext, kontaksız kartların fiziki kullanımı dışında HCE özelliğini de taşır
 • Her biri biribirinden bağımsız çalışabilen modüllerden oluşan sistem, kart yaşam döngüsünün tüm süreçlerini, başvuru aşamasından kart kapanma aşamasına kadar etkin karar ve aksiyon mekanizmalarıyla sunar
 • Parametrik altyapısı ve açık mimarisi sayesinde kurumun isteklerine göre kolaylıkla adapte edilebilir
 • Satış, nakit avans, taksitli işlemler, iade, mail order, e-ticaret, 3Dsecure gibi çok çeşitli işlemi destekler
 • inter-PayNext, entegre kampanya ve sadakat modülüyle güçlü bir pazarlama ve tutundurma altyapısı sağlar
 • inter-Paynext içerisinde yer alan ISO 8583 switch, işyeri yönetimi, terminal yönetimi, takas yönetimi modüllerine ilave olarak, müşteri kart verilerinin güvenli olarak saklanmasını sağlayan güvenli kart veritabanını da içerir
 • Sanal pos, toplayıcı pos, toplu ödeme pos, mobil pos, tablet pos gibi yenilikçi işyeri ödeme araçları sayesinde, kart sahiplerine ve üye işyerlerine benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunar
 • Kredi kartı verme, kullandırım, finansallaştırma, kayıp çalıntı bildirimleri, limit yönetimi ve ekstre olmak üzere çok çeşitli işlemleri destekler
 • Ön ödemeli kart verme, kullandırım (otorizasyon), finansallaştırma, kayıp çalıntı bildirimleri ve limit yönetimi olmak üzere bir ön ödemeli kartın tüm yaşam döngüsünün takip edilir
 • Ödeme kabul eden işyeri yönetim modüllerini kapsar. İşyeri başvuru, yetkilendirme, bilgi güncelleme, finansallaştırma, üye işyeri yaşam döngüsü de yönetilir.
 • Ödeme kabul eden terminallerin yönetim modüllerini kapsar. Pos başvuru, güncelleme, yetkilendirme, online/offline mesaj ve parametre yönetimi sistemlerinin ve tüm yaşam döngüsü yönetilir
 • Ulusal ve uluslararası ödeme sistemleri standartları dahilinde farklı otoritelere mesaj yönlendirme ve yönetimini online gerçekleştirir
 • Bkm, Visa, Mastercard, Bonusnet takaslaşma sistemlerini destekleyen, takas ve chargeback yaşam döngüsünün tamamını içeren standartlara uygun otomatize yönetir

Skorlama ve Karar Motoru

(Skorlama ve Karar Motoru)

inter-Vision platformunun skorlama ve karar motoru inter-ScoreCard, kurumların müşterilerini puanlandırmada hesaplama sürecini otomatikleştirerek işletim verimini arttırır ve kurumlar için verimli bir altyapı sunar. inter-ScoreCard, müşterinin risk puanını otomatik olarak hesaplar ve risk ve potansiyel kayıpları kontrol altında tutar. Intertech tarafından gelişitirilen inter-ScoreCard, zaman kazandırır ve olası zararları önler. Parametrik yapısıyla firmalara has puan kartlarının ve kurallarının yönetilmesine olanak sağlar.

Puanlama motorunun yanında inter-ScoreCard, ayrıca esnek bir karar motoru içerir. Kullanıcının belirlediği kurallara göre müşteri bilgileri üzerinden otomatik olarak kararlar verir. İş yöneticileri tarafından tanımlanan bildirim mesajları ve otomatik sonuçlar sigortacının verimini arttırır.

Intertech Skorlama ve Karar Motoru inter-ScoreCard’ın Özellikleri;

 • Otomatik puan hesaplaması,
 • Derecelendirme segmentasyonu (A,B,C, vs.),
 • Uyarı mesajları oluşturma,
 • Karar verme (onay, red, Bir Sonraki Adım, vb.),
 • Tamamıyla parametrik yapı,
 • Riskleri asgari seviyeye indirme ve verimlilik arttırma,
 • Web tabanlı, n-tier mimarisi,
 • Hızlı ve akışlarla entegre tasarım

Nakit Yönetim Sistemi

(Nakit Yönetim Sistemi)

inter-Vision platformunun nakit yönetim sistemi inter-CashMan, operasyonel maliyeti azaltmak ve verimliliği artırmak için tahsilat ve ödeme işlemlerini yönetir. Ayrıca, işlemler sırasında hata olasılığını en aza indirmeye yardımcı olur.

Intertech tarafından geliştirilen inter-Cashman, kullanımı çok kolay olan yeni nesil bir nakit yönetim çözümüdür. Entegrasyonlar, değişiklikler ve iyileştirmeler,  ekstra BT personeli ve kodlama işlemleri gerekmeksizin arayüzle kolay ve etkin şekilde yapabilir.

Intertech Nakit Yönetim Sistemi inter-Cashman’in Özellikleri;

 • Kolay yönetilebilir sistem,
 • Kolay entegrasyon,
 • Potansiyel hataları görmek için loglama sistemi,
 • Mutabakatların, sözleşmeli kurumlarla etkin bir şekilde yapılabilmesi,
 • Uzlaşma işlemleri IT personel yerine, ilgili operasyon ekibi tarafından kolayca yapılabilme,
 • İlgili kurum ve kuruluşlar ile güvenli iletişim,
 • Mesajlaşma akışı oluşturabilme,
 • Kolay kullanım özellikleri,
 • Kullanıcı dostu tasarım

Erken Uyarı Sistemi

(Erken Uyarı Sistemi)

inter-Vision platformunun erken uyarı sistemi inter-EarlyWarning, finansal kurumlardaki takip süreçlerini otomatikleştirerek özellikle riskli müşterilere kredi kullandırımın kontrol altına alınmasını sağlamakta ve operasyonel verimliğin artırılmasına ve mali kayıbın azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

Intertech Erken Uyarı Sistemi inter-EarlyWarning’in Özellikleri;

 • Takip sürecinin tamamen otomatikleştirilmesi,
 • Tahsis kollarına göre değişen kriterlere uygun öneriler ve aksiyonlar üretilmesi,
 • Yakın takibe alınma aşamasında bilgilendirme mesajı üretilmesi,
 • Operasyonel riskin azaltılması,
 • Riskli müşteriye kredi kullandırımlarının kontrol altına alınması,
 • Tüm kredili müşterilerin yakın takip sürecine dahil edilmesi,
 • Tüm kredili müşterilerin geçmiş detay bilgilerine kolay erişim,
 • Kullanıcı dostu tasarım

Demirbaş Satın Alma Yönetim Sistemi

(Demirbaş Satın Alma Yönetim Sistemi)

inter-Vision platformunun demirbaş satın alma yönetim sistemi inter-ERP, giderleştirme yönetimi, finans ve sabit kıymet yönetimi vb. birçok hayati fonksiyonunun yönetilmesi ve takibini sağlar.

Intertech tarafından geliştirilen inter-ERP, mal ve hizmet üreterek faaliyetini sürdüren işletmeler için tasarlanmıştır. Demirbaş satın alma yönetim sistemi inter-ERP ile bankalar ve kurumlar, yaşamsal süreçlerine etki edecek belirsizlikleri öngörebilir olduklarından daha az stok tutar, daha az depolama alanına ihtiyaç duyar, üretim ve yönetim maliyetleri genel olarak düşeceğinden finansal açıdan ciddi avantaj kazanırlar.

Intertech Demirbaş ve Satın Alma Yönetim Sistemi inter-ERP’nin Özellikleri;

 • Tedarik faturalarının belirlenen onay süreci doğrultusunda kontrolü,
 • Sabit kıymetlerin takibi ve değerleme işlemlerinin kontrol altında tutulması,
 • Yapılan bütün işlemlerinin kayıt altında tutularak geriye dönük kontrolü,
 • Harcama yönetimi ve bütçeleme işlemlerinin kolayca yapılması ve raporlanması,
 • Üst yönetimlere raporlamanın kolayca yapılması,
 • E-Fatura sistemi ile hazır entegrasyon,
 • Gider Yönetimi, Sözleşme ve Kira Yönetimi, Avans Yönetimi, Sabit Kıymet Yönetimi, Bütçe Yönetimi,
 • ESB (Enterprise Service Bus) Parametre Yönetimi ürünlerini barındırma

Menkul Kıymet Yönetimi

(Menkul Kıymet Yönetimi)

inter-Vision platformunun menkul kıymet yönetimi uygulaması inter-Securities, Intertech tarafından sabit getirili menkul kıymet ürünleri yönetimi için tasarlanmıştır.

Menkul kıymet yönetimi uygulaması inter-Securities ile müşteri ve banka için yatırım fonu, tahvil, bono, repo, ters repo, Eurobond, banka bonosu ve SUKUK gibi sabit getirili menkul kıymet ürünleri kolaylıkla yönetilir. Gün sonunda oluşturulan raporlarla kullanıcının yetki seviyesine göre ürün ve müşteri kârlılığı, işlem hareketleri ve varlık ekstreleri izlenebilir. Sağladığı servislerle internet bankacılığı, çağrı merkezi ya da mobil uygulamalar gibi alternatif dağıtım kanalları uygulamalarınca da müşteri işlemlerinin yapılabilmesini, müşteri portföyünün izlenebilmesini sağlamaktadır.

Intertech Menkul Kıymet Yönetim Uygulaması inter-Securities’in Özellikleri;

 • Alım, satım ve virman,
 • İtfa ve kupon itfa,
 • İhale,
 • Mutabakat ve gün sonu işlemleri,
 • Ürün ve müşteri kârlılığı izleme,
 • Resmi kurumlara yapılması gereken raporların anlık olarak gönderilebilmesi,
 • EMKT, SWIFT gibi ödeme sistemleri entegrasyonu,
 • Takasbank Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) entegrasyonu,
 • Kullanıcı dostu tasarım ve kolay kullanım

Faktoring Sistemi

(Faktoring Sistemi)

inter-Vision platformunun faktoring sistemi inter-Faktoring, faktoring sektöründe kullanılan tüm ürün ve işlem tipleri için faktoring süreçlerinin uçtan uca yönetimini sağlayan, operasyonel giriş ve raporlamanın sağlandığı, entegre muhasebe sistemine sahip web tabanlı bir uygulamadır.
Intertech tarafından geliştirilen inter-Faktoring sayesinde müşteri tanımlamadan, çek-senet istihbaratına, fiyatlamadan kredi tahsisine, kredi kullandırımından (ödeme) tahsilat işlemlerine tüm süreçleri kapsayacak şekilde otomasyon sağlanmıştır.
inter-Vision altyapısında diğer Intertech tarafından geliştirilen uygulamalarla entegre çalışan inter-Faktoring uygulaması, geniş çapta bir raporlama altyapısı sağlarken, kuruma özgü iş akış süreçlerini ve doküman yönetim sistemine de sahip bir çözüm sunar.

Intertech Faktoring Sistemi inter-Faktoring’in Özellikleri;

 • Yurtiçi faktoring, ihracat faktoringi, ithalat faktoringi, tedarikçi finansmanı, tahsilat yönetimi ürünleri ve işlem süreçlerini destekleme,
 • Doğmuş ve doğacak alacak işlemlerini sağlanma,
 • Sektörde kullanılan tüm limit türleri için kredi limit tahsisini sağlayan çok çeşitli limit tanımı altyapısı,
 • Rol bazlı tekil müşteri oluşturma (potansiyel müşteri, satıcı, alıcı vb.) ve detaylı müşteri bilgileri tanımlanabilme,
 • Giriş – onay (maker/checker) fonksiyonlarını sağlama,
 • İşlem ekranlarında müşteri, keşideci  ve grup bazında limit ve risk kontrolleri,
 • Müşteri sözleşme kontrolleri ve farklılık takibi sağlanma,
 • BDFDK‘nın son muhasebe değişiklikleri de dahil olmak üzere, BDDK, yasal merciler ve denetim kurumlarına uyumlu muhasebe altyapısı,
 • Resmi kurumlarla (KKB, Risk Merkezi, GİB, Eximbank) kolay entegrasyon,
 • Merkezi fatura kayıt sistemi (MFKS) ve risk merkezi ile web servis entegrasyonu,
 • Otomatik Eximbank’a başvuru gönderilme ve izlenebilme,
 • Tüm faktoring işlemlerinin, istihbarat ve kullandırım sürecinin, iş akış sistemi (Rota+) üzerinden yönetilerek gerçekleştirilmesi,
 • Otomatik e-Fatura ve e-Defter entegrasyonu,
 • İhracat ve ithalat faktoringi işlemlerinde Edi faktoring ile ekranlardan otomatik entegrasyon sağlanma,
 • Hızlı, esnek ve kişiselleştirilebilir rapor altyapısı,
 • Çoklu döviz desteği,
 • Çoklu dil desteği

Leasing Sistemi

(Leasing Sistemi)

inter-Vision platformunun leasing sistemi inter- Naviga, finansal kiralama sektöründe kullanılan tüm ürün ve işlem tipleri için uçtan uca yönetim sunan, operasyonel giriş ve raporlamanın sağlandığı, entegre muhasebe sistemine sahip web tabanlı bir uygulamadır.
Intertech taraafından geliştirilen leasing sistemi inter- Naviga sayesinde, başlangıç teklif fiyatından kredinin tahsisine, sözleşmeden satın alma uygulamalarına kadar, muhasebe işlemleri de dahil finansal kiralama ile ilgili tüm operasyonları kapsayacak şekilde çalışma sağlanmıştır.

Intertech Leasing Ürünü inter-Naviga’nın Özellikleri;

 • Tüm leasing işlemlerinin, kredi limit tanımlanması, limit kullandırımı, satın alma ve revize süreçlerinin, iş akış sistemi (Rota+) üzerinden yönetilerek gerçekleştirme,
 • Giriş – onay (maker/checker) fonksiyonlarını sağlama,
 • Rol bazlı tekil müşteri oluşturma (kiracı, satıcı vb.) ve detaylı müşteri bilgileri tanımlanabilme,
 • Müşteriler için limit tahsisini sağlayan limit tanımı altyapısı,
 • BDDK, yasal merciler ve denetim kurumlarına uyumlu muhasebe altyapısı,
 • Resmi kurumlarla (GİB, MKK) entegrasyon kolaylığı,
 • Otomatik e-Fatura ve e-Defter entegrasyonu,
 • Operasyonel kiralamada muhasebe ve cari entegrasyon,
 • Hızlı, esnek ve kişiselleştirilebilir rapor altyapısı,
 • E-posta veya sms olarak gönderilebilen uyarı mesajları,
 • Çoklu döviz desteği,
 • Çoklu dil desteği

Kredi ve Mevduat Fiyatlandırma Uygulaması

(Kredi ve Mevduat Fiyatlandırma Uygulaması)

inter-Vision platformunun kredi ve mevduat fiyatlandırma uygulaması inter-Pricing, çeşitli finansal ürünler için piyasada oluşan dalgalanmalara karşı geliştirilen fiyat stratejilerinin hızla uygulanabilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış bir uygulamadır.

Fiyatlandırmaya konu olan kriterlerdeki zenginlik sayesinde, fiyat farklılaştırma stratejilerinin uygulanabildiği inter-Pricing’e ihtiyaç halinde yeni kriterler kolaylıkla eklenebilir. Tüm bunların yanında kredi ve mevduat fiyatlandırma uygulaması inter-Pricing, merkez bankasına periyodik olarak bildirilen ürün bazlı azami oranların girilmesi sağlar. Girilen azami oranların üzerinde tanım ve kullanım yapılmasına izin verilmez. Entegre olunan modüller tarafından yapılan tüm fiyat sorgulamaları, tüm detayları ile loglanır. Fiyat tanımlarının tamamı ilgili kurumun belirlediği kurallar doğrultusunda ilgili birimlerin onaylamasıyla aktifleşir. Kısaca finans kuruluşlarının yasal gereklilik ve kurallara uymasını sağlar.

inter-Pricing, sunduğu gelişmiş yetki/onay mekanizmasıyla, şube, protföy yöneticilerinden gelen ve pazarlama ekiplerinin belirlediği alt ve üst sınırları dışında kalan fiyat talepleri, oran ve tutar bazında tanımlanan yetkiler doğrultusunda da yönetilebilmektedir.

Intertech Kredi ve Mevduat Fiyatlandırma Uygulaması inter-Pricing’in Özellikleri;

 • Fiyatlama modülündeki foksiyonlar ile birlikte, fiyat tanımlama operasyonlarını minimum seviyeye çekilmesi,
 • Excel ile maliyet / fiyat upload edilebilmesi,
 • Maliyet değişimlerinin fiyatlara etkisinin kolaylıkla yönetilmesi sayesinde, periodik olarak fiyat girilmesine gerek kalınmaması,
 • Marjlama yöntemiyle farklı ürünlerin fiyatları birbirleriyle ilişkilendirilebilmesi,
 • Şube, bölge, genel müdürlük yetkisi olmak üzere üç katmanlı yapı,
 • Katmanları entegre olunacak finans kurumuna göre düzenleyebilme,
  Pazarlama ekiplerince düzenlenen kampanyaların hedef kitlelerine özel fiyat tanımlaması,
 • Kredi ve mevduat ürünlerinin; müşterinin profili, segmenti, potansiyeli, demografik özellikleri, finans kurumuna getirisi, pazarlanan ürünün özellikleri, ürün satışı yapılan şube/bölge lokasyonu ve ürün satış kanallarına göre fiyatlandırma yapılabilmesi

Tahsilat Yönetimi Sistemi

(Tahsilat Yönetimi Sistemi)

inter-Vision platformunun tahsilat yönetimi sistemi inter-Collect, yasal takip aşamasına gelmemiş müşterilerin ödemesi gecikmiş ürünleri için, manuel işleyen süreçlerin ortadan kaldırılmasına, gecikmede ürünü bulunan müşteriler için şubelerin bilgilendirilmesine, outsource firmalara data aktarımının sistem üzerinden yapılmasına, operasyonel risklerin azaltılmasına ve raporlamaların sağlıklı bir şekilde yapılmasına olanak sağlar.

Intertech tarafından geliştirilen tahsilat yönetimi sistemi inter-Collect, artan tüketici borçları ile birlikte tahsilat süreçlerini nasıl ve ne kadar hızlı yönetebilecekleri konusunda çözüm yolu sunmaktadır. inter-Collect, sınırlı kurallara dayalı bir sistem değil, aynı zamanda bir kural motorundan girdileri optimizasyon süreci kısıtı olarak kabul eden ve veri madenciliğine dayalı modellere sahip bir sistemdir.

Intertech Tahsilat Yönetim Sistemi inter-Collect’in Özellikleri;

 • Kural bazlı yapı,
 • Müşteri ve ürün bazlı data modeli,
 • Bir çok farklı değerlendirmeyi dikkate alma,
 • Senaryo tanımlamada veri kaynağında olan ürün ve müşteri bazlı değişkenlerin kullanımı,
 • Müşteriye ulaşma yöntemi ve mesaj içeriklerinin kolaylıkla değiştirilebilmesi,
 • Tahsilat stratejilerinin doğrudan kullanıcılar tarafından değiştirebilmesine olanak sağlama,
 • Tahsilat süresi boyunca her aşamada ve yasal süreç sonlanana kadar takip edebilme,
 • Skor değişkenine göre senaryo önceliklendirme,
 • Senaryolar için iki aksiyon arası bekleme süresi değişkeni,
 • Onaya tabii Senaryo tanımlama,
 • Tahsis kolu, senaryo grup adı bazında senaryo tanımlama,
 • Senaryolar için farklı kaydetme fonksiyonu,
 • Gecikmede ürünü bulunan müşterilere sistem üzerinden istenilen periyotlarda (sms, e-mail, sesli çağrı, pda, vb.) kanallar aracılığıyla bildirimlerin yapılabilmesi,
 • Aksiyon şablonlarında dinamik etiket kullanılması,
 • Senaryoya ayrıcalık tanımlama,
 • Aksiyon bağımsız senaryo tanımlayabilme (test & kontrol),
 • Arama havuzu tanımlama,
 • Temsilcilerin havuzlara tanımlanması,
 • Arama havuzu – senaryo ilişkisi kurulması,
 • Arama havuzlarındaki işlerin önceliklendirilmesi,
 • Aynı senaryo, aynı müşteri, aynı temsilci ilişkisinin kurulması,
 • Günlük dialler dosyası oluşturulması,
 • Collection arama ekranı ve dialler entegrasyonu,
 • Arama ekranında; müşteri bilgileri izleme, gecikmede olan ürün bilgileri izleme, müşteriye okunacak script izleme, sonraki müşteri-manuel müşteri arama, müşteri tarihçesi takibi, tahsilat telefonlarının alınabilmesi, tahsilat telefonlarının temel bankacılık ekranından izlenebilmesi, ödeme sözü alınabilmesi, randevu alınabilmesi, özel not ve görüşme notu eklenebilmesi,
 • Arama sonuç kodlarının; aktif-pasif yapılması, havuzdaki öncelik sırasına karar verilmesi, son aksiyon tekrarlama sayısına karar verilmesi, iki aksiyon arası bekleme süresinin yönetilmesi,
 • Temsilciye düşmeyen arama sonuç kodlarının takibi,
 • Ödeme sözü geçen, yaklaşan müşteriler için senaryo ve aksiyon tanımlanabilmesi,
 • Şablon içeriğinde ödeme sözüne yer verilmesi,
 • Outsource firma entegrasyonu,

Yasal Takip Sistemi

(Yasal Takip Sistemi)

inter-Vision platformunun yasal takip sistemi inter-YasalTakip, kurumların tahsilatı geciken alacaklarının yasal takip ve öncesinde idari takip yolu ile tahsilatı için geliştirilmiş bir uygulamadır.

Intertech tarafından geliştirilen inter-YasalTakip, ister bankaların kendi sistemleri, ister farklı platformalarda yürütmek zorunda kaldıkları yasal takip süreci sistemleri ile kolayca entegre olur. Yasal takip sistemi inter-YasalTakip, avukatların ve bankaların takip süreci üzerindeki kontrolünü artırarak takip tahsilatları artmasını sağladığı gibi takip sürecinin de etkin bir şekilde yöneterek risk önleyici tedbirlerin alınmasındaki gecikmelerin önüne geçer.  Ciddi anlamda operasyon maliyetlerinin düşürülmesine de olanak sağlar. Yasal takip sistemi inter-YasalTakip ile takip dosyalarının yönetimi, bankacılık entegrasyonu ile daha etkin bir şekilde gerçekleşir.

Intertech Yasal Takip Sistemi inter-YasalTakip’in Özellikleri;

 • Dosyanın nitelikleri ve niteliklere uygun avukat performansına göre otomatik yapılan dosya dağıtımları,
 • Dosya için alınan aksiyonlar takip edilerek, kurallara bağlı otomatik dosya aktarımları ile tahsilat performansının maximize edilmesi,
 • Bankanın açılan takip hesapları için her gün otomatik olarak gerekli müşteri, kefil bilgileri alınarak dosya açılması,
 • Yaşlandırma takibi,
 • Olası temerrüt faizi değişimleri ve faiz düzeltmeleri online dosya üzerine yansıtılması,
 • Protokollerin performası kontrolü, gerekli durumda iptalleri,
 • Tahsilatı yapılmış olan dosyaların kapatılması,
 • Kanuni takip müşterilerinin hesabı üzerindeki nakit akışların izlenmesi, otomatik tahsilat sağlanarak olası tahsilat kayıplarının önüne geçilmesi,
 • Masraf, avans, KTVU süreçleri ve yasal dokümanlar ihtiyaç duyulan dokümanların ve UYAP dosyalarının otomatik hazırlaması,
 • Masraf, avans, KTVU süreçlerinin sistemler arası dosya aktarımı beklenilmeden takip edilmesi,
 • Bankalar ile avukatların tek noktadan bütün bilgilere erişimi ve aksiyon alabilmesi,
 • Bankacılık ve yasal takip bilgileri veri merkezinden alınarak avukatların raporlama ihtiyacının karşılanması,
 • Paralel raporlama, banka ile avukatların aynı raporları da izleyebilmeleri, takipleri,
 • Kullanıcı tanımları, yetki yönetimi, onay yönetimi, sistem parametreleri ve değişkenlerini sağlama,
 • Borçlu dosyası açma, arama, borç bilgileri izleme, detay bilgiler izleme, büro duyuruları, takip bilgileri izleme, notlar, ekstre, iletişim işlemleri, tahsilat ve tahsilat iade işlemleri sağlama,
 • Dosyaların takımlara manuel, parametrik ve otomatik atama işlemleri, atama simulasyonu, sorumlu birim, kişi atamaları, takım (büro) yönetimi, otomatik dağıtım parametre yönetimi işlemleri,
 • Masraflarda otomatik ve manuel masraf girişleri, toplu olarak akışta ilerletme ve muhasebeleştirme, masrafla avans kapama işlemleri,
 • Avans girişleri, toplu olarak akışta ilerletme ve muhasebeleştirme işlemleri kolayca gerçekleştirme,
 • Dava, duruşma, temyiz bilgisi girişileri ve izleme ekranı,
 • Tanımlı değişkenler üzerinden yeni formların yaratılması, basılması ve basılan formların izlenmesi,
 • Ödeme planı girişi, akış üzerinden onay ve izleme işlemleri,
 • Haciz bilgileri, gayrimenkul, taşıt, menkul, 89/1, maaş detay, takyidat, kıymet takdiri girişleri, izleme ve güncelleme işlemleri,
 • Müvekkil vekâlet ücreti (avukat primi) hesaplamaları, muhasebeleştirme ve parametre yönetim işlemleri,
 • Kambiyo takibi giriş, izleme, güncelleme işlemleri, kambiyo takibi dokumanı, xml hazırlama, senet tahsilat ilişkisi işlemleri,
 • İhtiyati haciz girişi, akış üzerinden ilerletme onay işlemleri, mektup verimi ve muhasebesi, komisyon takip işlemleri,
 • İlamsız takip giriş, izleme, güncelleme işlemleri, ilamsız takip dokumanı, xml hazırlama, toplu takip açımı işlemleri,
 • İpotek takibi (rehin) giriş, izleme, güncelleme işlemleri, ipotek takibi dokumanı, xml hazırlama işlemleri,
 • Rehin takibi giriş, izleme, güncelleme işlemleri, rehin takibi dokumanı, xml hazırlama işlemleri,
 • Taşıt rehin takibi, giriş, izleme, güncelleme işlemleri, taşıt rehin takibi dokumanı, xml hazırlama işlemleri,
 • İcra takipleri için dosya, icra takibi bazında ve hızlı tebligat güncellemeleri, yeni tebligat basım işlemleri gerçekleştirme

Kredi Bürosu Soruşturma Sistemi

(Kredi Bürosu Soruşturma Sistemi)

inter-Vision Platformu’nun kredi bürosu soruşturma sistemi inter-CBI, iş süreçleri yönetimi dahilinde kolayca ve otomatik olarak Kredi Kayıt Bürosu sorgulamalarını yapar. Kredi Kayıt Bürosu sorgunun iş akış süreçleri yönetimi ile güçlendiren Intertech kredi bürosu soruşturma sistemi inter-CBI ile zaman ve para tasarrufu sağladığınız gibi daha iyi bir risk yönetimi sağlamış olursunuz.

Intertech kredi bürosu soruşturma sistemi inter-CBI üniversaldir, Türkiye, Avusturya, Almanya ve Rusya Kredi Kayıt Bürosu ajanslarını destekler.

Web sitemizde en iyi deneyimi elde etmek için çerezleri (Cookie) kullanmaktayız. Siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Detaylı bilgi Kabul Ediyorum