Politikalarımız

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri Yönetim Sistemi

(Müşteri Yönetim Sistemi)

inter-Vision platformunun müşteri yönetim sistemi inter-Pusula, mevcut ve olası müşterileri belirlemek, müşterilerin ticari ihtiyaçlarını anlamak ve onlar için kişiselleştirilmiş çözümler oluşturmak için tasarlanmıştır.

Kapsamlı bir Müşteri Bilgi Yönetimi (MBY) çözümü olan inter-Pusula, kapalı döngü müşteri içgörüsü yönetimi sağlar ve operasyonel personeli iyi donanımlı, organize bir satış gücüne dönüştürür.
Müşteri yönetim sistemi inter-Pusula, benzersiz müşteri ve irtibat tanımlamalarıyla operasyonel kontrol sağlar ve analitik CRM’nin nitelikli verilerle beslenmesi için belge yönetimiyle ilişkili olarak çalışır.

Intertech Müşteri Yönetim Sistemi inter-Pusula’ın Özellikleri;

 • Tüm iş kollarının müşterilerini ve irtibatlarını destekleyen esnek mimari,
 • Tüm dağıtım kanalları boyunca kişiselleştirilmiş hizmet seçenekleri,
 • Pazarlama iletişimlerindeki stratejik tutarlılığı korumak için merkezi yönetim,
 • Müşteri segmentasyonu, profil çıkarma ve müşteri eğiliminin ölçülmesi, müşterinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan danışmanlık hizmeti sağlanmasına olanak sunar,
 • Müşteri talimatları, süreçler, belgeler, hizmet sorunları ve müşteri geçmişinin tek bir platform üzerinden izlenmesi,
 • Müşteri verilerinin kalitesini iyileştirmek için kontroller,
 • Vatandaşlık numarası doğrulamaları için mernıs & kps entegrasyonları,
 • (Aml) kara para aklamayı engellemek için kara liste kontrol entegrasyonu,
 • Müşteri, kontak, portföy yönetimi için tek depo,
 • Esnek yönetim,
 • 3. parti uygulamalar ile kolay entegrasyon,
 • Web tabanlı n-tier mimari
 • Hatalı girişlerde uyarı sistemi ile hatayı minimize etme

360° Müşteri Yönetim Paneli

(360° Müşteri Yönetim Paneli)

inter-Vision platformunun 360° müşteri yönetim paneli inter-Customer, müşteri bilgileri, uyarılar, ürün satış geliri vb. gibi müşterilerle ilgili her türlü bilginin görüntülenmesini sağlar.

Modern bir tasarım, kişiselleştirme, çoklu dil ve kullanıcı dostu kullanım kolaylığına sahiptir.

Intertech 360° Müşteri Yönetim Paneli inter-Customer’in Özellikleri;

 • CRM stratejileri ile desteklilik,
 • Analitik, verimli ve hızlı yapı,
 • Müşteriler için proaktif hizmetler sunma,
 • Satış ve operasyonel verimliliği kolay yönetim,
 • Ölçeklendirilebilirlik ve esnek yapı,
 • İlgili iş segmenti kullanılarak, tek bir ekrandan tüm müşteri bilgilerine erişim,
 • Satış ve satış fırsatlarının tek bir aksiyonla izlenmesi,
 • Müşteri ile ilgili varlıkları, nakit akışı, karlılığı, iletişim kanalları, vb. tüm bilgileri tek bir platform üzerinde izleyebilme,
 • Müşteri iş koluna göre kişiselleştirilebilme

Analitik Müşteri İlişkileri Yönetimi

(Analitik Müşteri İlişkileri Yönetimi)

inter-Vision platformunun Analitik Müşteri İlişkileri Yönetim uygulaması inter-AnalyticalCRM, müşterilerin dikkatini çekebilecek ürün ve hizmetlerin belirlenmesi amacıyla doğru satış ve iletişim stratejilerinin belirlenmesini sağlar. Bu süreçte müşterinin davranışsal ve demografik özelliklerinin yer aldığı büyük pazarlama veri merkezleri oluşturur. Bu veri merkezleri üzerinde çeşitli pazarlama ve modelleme teknikleri kullanarak çözümler oluşturur.

Intertech Analitik Müşteri İlişkileri Yönetimi inter-AnalyticalCRM’in Özellikleri;

 • Müşterileri uygun segmentlere ayırarak kendi kümelerine uygun stratejiler geliştirilmesini sağlama,
 • Mevcut müşterilere ekstra ürünler sunulabilme veya ek satışla aktif olmayan müşteriler etkinleştirilebilme,
 • Müşterinin aldığı ürünlerin sıralamasına göre en iyi sonraki ürünü sunma,
 • Müşterinin terk etme olasılıkları hesaplama, bu sayede müşterilerin değerli olma durumuna göre kaybetmeme stratejileri uygulama,
 • Müşteriye doğru ürünü, doğru kanaldan, doğru zamanda önermeyi hedefleyerek optimizasyon yöntemleri ile kampanya listelerini etkinleştirme,
 • Müşteri yaşam boyu döngüsü hesaplayarak değerli müşterilerin ayırt edilmesine yardımcı olma,
 • Müşteri davranışlarını ve ihtiyaçlarını anlık veriler ile çalışan yapay zekâ algoritmaları ile anında tespit etme ve en verimli kampanya-pazarlama aksiyonları üretme,
 • Sosyal medya verisi üzerinde metin madenciliği ve doğal dil işleme yöntemlerini kullanma,
 • Firman ve ürünlerle ilgili yorumların duygu analizlerinin yapılması,
 • Sosyal medya üzerinde metin ve network ile ilgili verileri analiz edilmesi,
 • Riskli ürünlerin satış sürecinde, gerçek zamanlı uygulamalar ile ödeme performansı iyi ya da kötü olacak müşterileri ayırt edilmesi,
 • Yeni ürün satışından farklı, müşterilerin mevcutta kullandıkları ürünlerin hacmini ve kullanımını arttırmayı hedefleme,
 • Mevcut müşterilere ekstra ürünler sunma veya ek satışla aktif olmayan müşterileri etkinleştirme,
 • Kampanya model ve listeleri oluşturma,
 • Kampanya modelleri inşa ederken müşterilerin geçmiş bilgileri, eğilimleri ve profillerini kullanma,
 • Riskli ürünlerin satış sürecinde, gerçek zamanlı uygulamalar ile iyi müşterileri (riskli olmayan) ve kötü müşterileri (riskli olan) ayırt etme

Rol Bazlı Yönetim Paneli

(Rol Bazlı Yönetim Paneli)

inter-Vision platformunun rol bazlı yönetim paneli inter-Dashboard, kullanıcıların görev sorumlulukları dikkate alarak interaktif özellikleri sayesinde kullanıcıların gün içerisindeki iş planlarını yapmalarına yardımcı olur. Rol bazlı yönetim paneli inter-Dashboard, kolay kullanım ile zaman tasarrufu sağlar.

Intertech tarafından geliştirilen inter-Dashboard, yönetsel roller için hazırlanmış olan panellerde gün içi performansı, piyasa bilgileri ve bekleyen işleri tek bir ekranda kullanıma sunar.

Intertech Rol Bazlı Yönetim Paneli inter-Dashboard’un Özellikleri;

 • Portföy yöneticisi, gişe, back office, şube yöneticisi, bölge back office yöneticisi, bölge satış yöneticisi, genel müdürlük ve bölge yöneticisi, krediler, insan kaynakları rol bazlı yönetim panelleri,
 • Portföy yöneticisi panelinden hedefleri takip edebilme, hedefe ulaşmak için yapılması gereken aksiyonları görme ve hedef müşteri kitlesine anında ulaşabilme,
 • Portföy yöneticisi panelinin telefon sistemine entegrasyonu sayesinde tek tuşla müşteriye ulaşabilme,
 • Portföy yöneticisi panelinde onay bekleyen işlemlerinin durumlarını ya da onaya düşen işlemleri aynı ekran üzerinden yönetebilme,
 • Gişe panelinde müşteri bilgilerine otomatik ulaşarak zaman kaybetmeden işlem yapılabilme,
 • Şube yoğunluğuna göre otomatik olarak gişe paneli, gişe görevlilerine satış yapma
  imkânı sunar,
 • Müşteri özelinde eksik evrak, sözleşme örneğinde olduğu gibi tamamlanması gereken bir şey olduğunda personeli bilgilendirme,
 • Arka ofis yöneticisinin operasyonel işini kolaylıkla tek ekrandan yürütmesini sağlama,
 • Operasyon Yöneticisinin şubede dağıtılmayı bekleyen kartlar, yasal takibe düşen
  müşteriler, protesto edilecek senetler, yenilenmesi gereken sigorta poliçeleri gibi
  o güne ait kritik görevleri takip edebilmesi,
 • Şube yoğunluğu, şubeye bağlı ATM’lerin durumları, bekleyen transfer işlemleri gibi uyarıları anlık alabilme,
 • Şube müdürünün tüm şubesinin durumunu genel ya da portföy  yöneticileri bazında anlık olarak takip etmesini ve gün içi planlamayı yapmasını sağlama,
 • Yöneticinin üzerinde bekleyen işlem onaylarını panel üzerinden kolayca onaylama,
 • Bölge operasyon yöneticisinin kendisine bağlı olan şubelerin tüm operasyonunu takip etmesi ve yönetmesini sağlama,
 • Bölge operasyon yöneticisinin portföy detaylarını kolayca izlenebileceği yapı,
 • Bölge satış yöneticisinin kendisine bağlı tüm şubeleri, şube ve portföy detayında izleyerek gün içi durumu, bölge performansını takip edebilmesi,
 • Satışa konu olan ürünler için hedef ve hedefe uzaklıkları kolayca takip edebilme ve stratejileri belirlemeye yardımcı olma,
 • Satış ekipleri ile tek bir platform üzerinden iletişim kurulması,
 • Genel müdürlük ve bölge yöneticisinin, satış ve operasyon ekiplerinin durumlarını tek bir panel üzerinde görerek yönetsel kararları alması,
 • Genel Müdürlük ve bölgelerin kredilerini izleyebilme,
 • Limit, risk, problemli krediler, gün sayımına düşen krediler gibi verileri tek bir önyüzde grafik gösterimlerle sunma,
 • İnsan kaynaklarına ait verilerin sunulduğu panelde norm kadro, eğitim, izin gibi verilerin İK tarafından yönetilmesi

Kampanya Optimizasyon Aracı

(Kampanya Optimizasyon Aracı)

inter-Vision platformunun kampanya optimizasyon aracı inter-Optimizer/Campaign, finansal kurumlara müşteri odaklı kampanya optimizasyon stratejileri geliştirmesine imkân tanıyan bir uygulamadır.

Müşteri segmentasyonu ve öncelikli iletişim kanalı tercihleriyle müşteri memnuniyeti arttırır. inter-Optimizer/Campaign, gelişmiş iletişim stratejilerini kullanarak çelişkileri ve iletişimsizliği ortadan kaldırır.

Intertech Kampanya Optimizasyon Aracı inter-Optimizer/Campaign’nin Özellikleri;

 • Kampanya yönetimi üzerindeki kontrolü arttırır,
 • Kısıtlamaları, hedefleri, tercihleri ve kampanya bütçesini yönetir,
 • Plansız ve çelişkili iletişimi engeller,
 • Segmentasyon bazlı kanal önceliklendirmesi sunar,
 • Veri madenciliği ve istatistiki modellerle müşteri davranış ve eğilimlerini anlayıp, hangi müşteriye, hangi kanaldan, hangi ürünlerin sunulabileceği kararını verir,
 • Müşteri memnuniyeti ve sadakatini arttırır,
 • Kullanıcı dostu tasarım

Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi

(Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi)

inter-Complaint, inter-Vision platformunun müşteri şikayet yönetim sistemidir. inter-Complaint ile şikayet, talep, öneri, memnuniyet yönetimi kolaylıkla sağlanır.

Web/internet bankacılığı, sosyal medya, iletişim merkezi, şube, resmi kuruluşlar (BDDK gibi) üzerinden, e-mail gibi çeşitli kanllardan ulaşan bildirimler ile şikayet süreci başlatılabilir. Değerlendirme aşamasında çözüm üretilen konular için doğrudan müşteriye e-mail, posta, sms, mektup yolu ile bildirim yapılabilir. Çözüm üretilemeyen konular için ilgili bölümden görüş alınıp, aksiyon alınmak üzere yeniden akışa yönlendirilebilir. Bankacılık sistemine yapılabilecek entegrasyonlar sayesinde otomatik işem iptali, iadesi gibi imkanlar mevcuttur.

Intertech Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi inter-Complaint’in Özellikleri:

 • Açık mimarisi sayesinde web servisler üzerinden çoklu kanal entegrasyonu sağlanabilmektedir. (Şube, E-posta, Web Form, İnternet Şube, Facebook, İletişim merkezi gibi)
 • Müşteri ile güçlü iletişim kurabilmeyi sağlamak üzere şikayetin herbir aşamasınıda tüm detaları içeren güçlü ve kolay kullanılan bir arayüz sağlar
 • Müşteri bildirimlerinin ve süreç detaylarının takibini sağlar.
 • SMS/e-posta şablonlarının parametrik yönetilebilir
 • Şikayetler ana ve alt konular olarak gruplanabilir ve herhangibir IT desteğine gerek kalmaksızın parametrik olarak yönetilebilir
 • Tek bir bildirimde birden fazla şikayete ait kayıt yaratılarak şikayete konu olan geri ödeme talebi çeşitliliği yönetilebilir
 • Şikayet/öneri/memnuniyet/taleplerin tek bir platformdan takibi yapılabilir.
 • Müşteri odaklı süreç tasarımı ile hızlı geri bildirim ve servis seviyesi takibi yapılabilir
 • Geri bildirimler çok yönlü raporlanarak efektif iş takibi yapılması sağlanır
 • Şikayet/öneri/memnuniyet/taleplerin kayıdın oluşturulması ile beraber doğrudan ilgili departmana atanması mümkündür.
 • Bildirime konu olan kayıdın herbir aşamasında otomatik bilgilendirmeler yapılabilir

Müşteri Bilgilendirme Sistemi

(Müşteri Bilgilendirme Sistemi)

inter-Vision platformunun müşteri bilgilendirme sistemi inter-Notification, tek bir noktadan müşteri iletişimini yönetilmesini ve önceki iletişim kayıt ve içeriklerine ait izlerin de kayıt altına alınmasını sağlar. Müşteri bilgilendirme sistemi inter-Notification, inter-Vision platformunun tüm modülleriyle entegre çalışır. Intertech tarafından geliştirilen müşteri bilgilendirme sistemi inter-Notification, kampanya yönetim platformu ile entegre çalışarak müşterilere özel tanımlar yapar.

Intertech Müşteri Bilgilendirme Sistemi inter-Notification’ın Özellikleri;

 • İstenilen modül ile entegrasyon yapılmasına uygun altyapı,
 • Özelleştirilebilen şablon yapısı,
 • Sms, e-posta, fax, push notification ve özelleştirilmiş bilgilendirme tiplerini destekleme,
 • Tek tek ve batch gönderim yapılabilme,
 • Önceliklendirme yönetimi,
 • Ölçeklendirilebilir performans yapısı

Online-Crm

(Müşteri Sadakat ve Kampanya Yönetim Aracı)

inter-Vision platformunun müşteri sadakat ve kampanya yönetim aracı inter-OnlineCRM, sms,
e-posta, çağrı merkezi, şube, internet şubesi, mobil uygulamalar, ATM, IVR, IVN, Q-matic ve Teller Tv gibi çoklu kanallar üzerinden bankaların müşterilerine özel teklif tanımlama ve iletişim kurulmasını sağlayan otomatik kampanya yönetim sistemidir.

inter-OnlineCRM sayesinde, müşteriler internet bankacılığı, ATM, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ya da SMS gönderme yoluyla farklı kanallar üzerinden kampanyalara kayıt olabilir. Müşteri sadakat ve kampanya yönetim aracı inter-OnlineCRM ile portföy yöneticileri kendi kişiselleştirilmiş yönetim ekranları üzerinden, müşteri kampanyalarını görebilir ve kampanya kayıtları yapabilir ya da ürün satabilir.

Intertech Müşteri Sadakat ve Kampanya Yönetim Aracı inter-OnlineCRM’in Özellikleri;

 • Hızlı ve kolay kampanya tanımı,
 • İletişim kanalları aracılığıyla kişiselleştirilmiş mesajlar,
 • Otomatik ödül verme ya da geri alma süreçleri,
 • Simülasyon ve test fonksiyonları,
 • Ödül ve iletişim kısıtlamaları,
 • Bütçe yönetimi,
 • Farklı kanallar üzerinden kampanyaya katılım,
 • Raporlama ve izleme,
 • Toplu, hem de çevrimiçi kampanyalar oluşturma,
 • Müşterilerin pazarlama amaçlı iletişim tercihini dikkate alma,
 • Kullanıcı dostu tasarım,
 • Senaryo değişkenliği sağlayarak ya da belirli senaryolar çerçevesinde hedef kitleyi belirleme,
 • Portföy yöneticilerinin kişiselleştirilmiş yönetim ekranları üzerinden, müşteri kampanyalarını görmesi ve kampanya kayıtlarını yapabilmesi
Web sitemizde en iyi deneyimi elde etmek için çerezleri (Cookie) kullanmaktayız. Siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Detaylı bilgi Kabul Ediyorum