Politikalarımız

İş Süreçleri Yönetimi

İş Süreçleri Yönetimi

Son zamanlara kadar, kendi iş süreçlerini geliştirmeye çalışan organizasyonlar için mantra, iş sürecinin yeniden yapılanmasıydı. Ancak; şirketler zaman içinde bir defaya mahsus süreç hizalamasının işe yaramadığını öğrendiler. Süreçler; aralıksız gelişen, sabit gözetim ve artırma gerektiren hareketli oluşlardır ve bu yalnızca İş Süreç Yönetimi (BPM) vasıtasıyla mümkündür. BPM’nin bir nokta çözümden çok uzak olup, yazılım çözümleri kullanarak çoklu çözümler, iş birimleri ve ticari ortaklık boyunca karışık süreçleri otomatikleştiren bir yaklaşım olduğunu anlamak önemlidir ve bankacılık gibi çok süreçli endüstride BPM, etkinliği artırmada, maliyeti azaltmada ve personel verimliliğini geliştirmede son derece kritik bir rol oynar.

Bununla birlikte, iş süreçleri yönetimi kolay değildir. Çoğu kez iş süreçleri, imkânı dâhilinde karışıktır, çoklu sistemler boyunca dolaşır ve birçok iş birimi ile ticari ortaklık arasında etkileşimleri kapsar. Bunun yanı sıra uygulamalar, akılda çapraz işlevsel iş gereksinimleriyle tasarlanmamıştır, belirli bir işlevi yerine getirmek ya da belirli bir sorunu çözmek için tasarlanmıştır. Yani, düzgün bir şekilde işleyen belirli bir süreç sağlamak için çalışanlar, manuel veri transferi, telefon görüşmeleri, faks, e-posta ya da en basitinden yüz yüze görüşme gibi uygulamalar arasında bağlantılar ve çözümler üretirler. Böyle bir durumla, organizasyonlar maksimum işletme verimliliği elde edemezler, aynı şekilde, iş süreci geliştiğinde, kaçınılmaz olarak yapacakları gibi, değişikliklerle başa çıkmaya hazır değillerdir.

Bu kavramla geliştirilen inter-Vision İş Süreçleri Yönetimi Paketi, iş ağlarınız boyunca büyümek, maliyeti azaltmak ve uygulamayı en iyi şekilde kullanmak için, gelir getiren süreçleri devamlı olarak tasarlama, otomatikleştirme, görüntüleme ve geliştirmenize izin verir. inter-Vision BPM Paketi, sürecinizin ihtiyaçlarına daha az iş gücüyle, daha etkili, daha verimli, daha güvenli bir şekilde yanıt vererek organizasyonunuzu düzenlemeye olanak verir. İş süreçlerinin otomasyonundaki bu yol, işletim tehlikelerinin en aza indirgenmesi için bir standart haline gelmiştir.

İş Süreçleri Yönetim Sistemi

(İş Süreçleri Yönetim Sistemi)

inter-Vision platformunun iş süreçleri yönetim sistemi inter-Rota+, insanları, belgeleri ve uygulamaları organize ederek işlevler arası süreçleri etkin bir şekilde otomasyona geçirmek ve yönetmek için BPM (İş Süreçleri Yönetimi) yaklaşımı ile tasarlanmıştır.

İş süreçleri yönetim sistemi inter-Rota+, süreç modelleme, uygulama entegrasyonu, süreç analitikleri ve kurallarının yönetimi gibi mantıksal öğelere dayanır. inter-Rota+, tanımlanmasından başlayarak uygulanışına kadar bir sürecin döngüsünü yönetir ve iyileştirme, yeniden düzenlemeler için sürekli takip ve ölçüm sağlar. Intertech tarafından geliştirilen inter-Rota+, kurumlar için süreçlere analitik, sosyal ve mobil teknolojileri entegre ederek iş operasyonlarını akıllı hale gelmesine olanak sağlar.

Intertech İş Süreçleri Yönetim Sistemi inter-Rota+’ın Özellikleri;

 • Görsel ve işlevsel süreç tasarımcısı,
 • Entegre, güçlü ifade dili,
 • Parametrik iş akışı tasarımı,
 • Güçlü iş kuralları yönetimi sistemleri,
 • Yüksek verimliliği sağlayan iş kontrolü ve görünürlük,
 • Tüm dağıtım kanalları ile entegrasyon,
 • Tüm dağıtım kanalları üzerinden sorunsuz standart servis düzeyi sağlanma,
 • Yasal gereksinimler doğrultusunda süreç değişikliklerini yönetebilecek yapı,
 • Güçlü raporlama,
 • Süreçleri izleme ve kaynakları takip etme,
 • İşletme süreçlerini çevrimiçi olarak her aşamada standartlaştırma ve takibini kolaylaştırma

İş Gücü Yönetim Sistemi

(İş Gücü Yönetim Sistemi)

inter-WFM, inter-Vision platformunun iş gücü yönetim sistemi havuz yönetimi altyapısı ile, firmaların kaynak planlama (Work Force Management) dahilinde yoğun ve komplike iş süreçlerinin yönetiminde, sınırlı kaynakların en optimum seviyede kullanımı sağlayarak zaman kazandırır ve maliyeti düşürür.

Intertech’in geliştirdiği iş gücü yönetim sistemi inter-WFM, farklı iş süreçlerine ait, belirlenmiş tamamlanma süreleri içerisinde (SLA) aksiyonların alınması için farklı uzmanlık düzeylerine sahip çalışanlara bir dizi iş atayan optimizasyon tekniklerine dayanan bir zamanlama çözümüdür. Yapılacak işler müşteri tipi, işlem tipi, işlem tutarı, aciliyet statüsü ve SLA’e dayalı olarak önceliklendirilebilmektedir. İş havuzlarına atanması gereken çalışan sayısını hesaplar ve detaylı iş – çalışan atamasını sunar.Dağıtımı yapılan tam ve sezgisel optimizasyon teknikleriyle piyasadaki mevcut kural tabanlı çözümlerden çok daha fazlasını sunmaktadır.

Intertech İş Gücü Yönetim Sistemi inter-WFM’nin Özellikleri;

 • İş kolları ve iş süreçleri bazında; onaycı, merkezi operasyon ve şube operasyon da dahil olmak üzere otomatik olarak yönetilir
 • Güçlü iş yükü yönetimi ile işler uygun durumdaki çalışana, yetkinlik kriterlerine bakılarak atanır
 • Sistem içi profil tanımlama ile çalışanların profillerinin kategorizasyonu sistem içinde tanımlanır
 • İş kuralları sistem içinde tanımlanarak rol tabanlı yetkilendirmenin ve önceden tanımlanmış iş kurallarının bir parçası olarak sadece yetkilendirilmiş kişiler belli görevleri işleyebilir
 • Manuel müdahale ihtiyacı ve telefon ile harici iletişim ihtiyacı ortadan kalkar
 • Yapılacak işlerin müşteri türüne/segmentine, işlem türüne ve miktarına, aciliyet duruma ve belirlenmiş tamamlanma sürelerine (SLA) göre önceliklendirilmesi sağlanır
 • Her bir iş havuzuna atanacak doğru personel sayısını hesaplar ve aynı zamanda kaynağın etkin yönetimine ait optimizasyonunu yapar
 • Performans sistemleri entegrasyonu ile birlikte performans prim sistemi bu yapının ürettiği çıktılardan beslenir
 • İlgili bölümler tarafından gerçekleştirilen işler incelenerek, işler seviyelendirme metodolojisine uygun olarak belirlenir
 • Kullanıcılar ise profilleme metodolojisi ile belirlenir
 • Performans takibini de sağlayan ortak ekran ile verimlilik artışı desteklenir
 • Yönetici ekranı ile havuz çalışan detayında performanslar anlık olarak izlenebilir

Doküman Yönetim Sistemi

(Doküman Yönetim Sistemi)

inter-Vision platformunun doküman yönetim sistemi inter-DMS, belgelerin dijital ortamda saklanmasını, güvenli şekilde indekslenmesini ve online olarak ulaşılmasını yönetir. Intertech tarafından titizlikle geliştirilen inter-DMS, bilgi bulma ve belge dağıtımı için çeşitli elektronik ve otomatik yollar sağlar.

inter-DMS, doküman görüntüleme, elektronik formlar, doküman teslimi, arama, süreçlerle dokümanları yönlendirme, personel ve müşteriler için özel portallar oluşturma ile ilişkili görevleri otomasyona geçirerek sınırlı kaynakların etkin kullanımına yardımcı olur. Tüm bankacılık işlemleri ve iş süreçlerinde kullanıma uygundur.

Intertech Doküman Yönetim Sistemi inter-DMS’in Özellikleri;

 • Dokümanların taranarak veya bilgisayardaki arşivden eklenerek sisteme aktarma,
 • Doküman arama özelliği ile sistemde kayıtlı bulunan bir dokümanın belirli filtreleme kriterlerine göre kolayca arama,
 • Aktif olarak kullanılmayan dokümanların belirli kurallar dahilinde otomatik olarak arşivleme,
 • Doküman versiyonlama özelliği ile müşteriye ait aynı tipteki dokümanların versiyonlanması,
 • Doküman yetkilendirme ile kullanıcı bazlı ekleme, güncelleme, silme, görüntüleme, düzenleme, indirme, yazdırma şeklinde kolayca yetkilendirme,
 • OCR ile sistem tarafından üretilen ve toplu taranan dekont ve çek gibi dokümanların tanınması ve kolayca ayrıştırılma,
 • Barkodlu dokümanların tanınması ve sisteme otomatik aktarılması,
 • Müşteriye ait eksik doküman bilgilerinin kaydedilmesi, raporlanması ve eksikliğin giderilmemesi durumunda yaptırım uygulanması,
 • Web servisler aracılığı ile doküman sorgulanması ve eklenmesi,
 • Sisteme eklenen dokümanların merkezde depolanarak daha kolay ulaşılması ve yönetilmesi,
 • Her yerden erişim özelliği ile sistemde kayıtlı bulunan dokümanlara tüm inter-Vision platformundan erişim,
 • Online erişim ile sistemde kayıtlı bulunan dokümanlara yetkili personel tarafından istenilen anda erişimi,
 • Gizlilik ve takip ile sisteme eklenen dokümanların şifreli sunucularda saklanması ve sunucu üzerinde yapılan her işlemin loglanması,
 • Aynı iş üzerinde çalışan farklı birimlerdeki personelin, aynı dokümana tek noktadan ulaşmasını ve üzerinde iş yapmasını sağlama

Müşteri Talimat Yönetim Sistemi

(Müşteri Talimat Yönetim Sistemi)

inter-Vision platformunun müşteri talimat yönetim sistemi inter-COM, şubelerdeki talimat operasyonu iş yükünü minimize etmek için iş yükünü merkeze alarak şubelere daha verimli çalışma ortamı yaratır. Bu kapsamda tüm talimatların güvenli bankacılık ortamında izlenmesini, girilmesini ve iletilmesini sağlayan basit, sade ve hızlı bir yönetim sistemidir.

Müşteri talimat yönetim sistemi inter-COM ile banka portföy yöneticisi ve operasyon çalışanları, müşterilerden gelen tüm talimatları akış üzerinden minimum bilgi ile merkeze göndermekte, işlem teyidi ve imza kontrolü de dahil olmak üzere işleme yönelik operasyonel iş yükü merkeze aktarılmaktadır.

Intertech Müşteri Talimat Yönetim Sistemi inter-COM’ un Özellikleri;

 • Talimatları izleme,
 • BPM faks entegrasyonu sayesinde şube faksına gönderilen faksların doğrudan şube ekranlarına düşmesi,
 • Faksla gelen talimatı aynı ekran üzerinden açıp işlemini operasyona iletme,
 • Telefonla alınan talimatın operasyona iletilmesi,
 • E-posta alınan talimatın operasyona iletilmesi,
 • Talimat aslının operasyona iletilmesi,
 • Fiyatlama gerektiren işlemler için fiyatlama yapma,
 • Müşterinin yatırım işlemlerini tek bir adımla gerçekleştirme,
 • Müşteri yönetim parametresiyle belirlenen müşterilerin, istenilen işlemlerini merkeze yönlendirebilme,
 • Operasyonel işlemleri minimize etme,
 • Kolay kullanım ve yönlendirme,
 • Kullanıcı dostu tasarım
Web sitemizde en iyi deneyimi elde etmek için çerezleri (Cookie) kullanmaktayız. Siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Detaylı bilgi Kabul Ediyorum