Politikalarımız

Veri Madenciliği ve İş Zekası

Veri Madenciliği ve İş Zekası

İş zekası firma kullanıcılarının daha iyi iş kararları vermesine yardımcı olmak üzere bilgi toplama, depolama, analiz etme ve erişimine yönelik geniş bir uygulama ve teknoloji kategorisidir. İş Zekası uygulamaları karar destek sistemleri, sorgulama ve raporlama, online analitik işlem (OLAP), istatistik analizi, tahmin ve veri didikleme faaliyetlerini içermektedir.

Günümüzde iş zekası sistemleri bankaların risklerini ve kârlarını optimize etmesini sağlayan harika araçlardır. inter-Vision İş Zekası Paketi işletim verilerini stratejik bilgiye dönüştürür ve iş kararlarını belirlemede önemli bir rol oynar. inter-Vision, üretkenlik analizi, performans yönetimi, analitik raporlama, mali ve düzenleyici raporlama gibi pek çok gelişmiş özelliklere sahiptir. Farklı perspektiflerle daha doğru kararlar verilmesini sağlar. inter-Vision’ın İş Zekası Çözümleri Paketi firma çapında müşteri iç görüsünü, risk ve uygunluk ve performans yönetim stratejilerini güçlendirmeye yönelik olarak bankacılık personelinin daha hızlı, bilgi tabanlı kararlar vermesini sağlar.

inter-Vision İş Zekası Paketi, gelişmiş bir finansal veri deposu olan “inter-DWH Veri Deposu” üzerinden işler veya herhangi başka bir DWH çözümüne uyarlanabilir.

Kârlılık ve Verimlilik Takip Sistemi

(Kârlılık ve Verimlilik Takip Sistemi)

inter-Vision platformunun kârlılık ve verimlilik takip sistemi inter-Vera, hızlı, esnek ve güvenilir analiz yapısıyla mali çerçevenin tümünü görmeyi sağlar.

Kârlılık ve verimlilik takip sistemi inter-Vera, işlem veya ürün bazlı fiyatlandırmadan müşteri tabanlı fiyatlandırmaya, geçişte her seviyede yetkili kullanıcıya rehberlik edecek bir ölçüm ve değerlendirme aracı olarak Intertech tarafından tasarlandı.

inter-Vera, müşterilerin, müşteri grup bilgilerinin, ürün hacimlerinin, kârların ve işletim giderlerinin portföy yöneticileri, şubeler, bölgeler, faaliyet alanları ve hatta bankalar bazında görüntülenmesini sağlar. Kârlılık ve verimlilik takip sistemi inter-Vera’nın amacı büyüyen bir organizasyon içerisinde ölçülebilir bilgi üzerinden müşterilerle verimli ve tutarlı ilişkilerin geliştirilmesi, maliyet yönetimi ve kârlılığın devamı gibi konuların daha kolay idare edilmesini sağlamaktadır.

inter-Vera, kümülatif hacim ve verim görüntüleme dışında ayrıca hangi üründen ne kadar kâr elde edildiğini, faiz dışı gelir bilgilerini, işletim giderlerini vb. gösteren detaylı bir gelir-harcama raporu oluşturabilir. inter-Vera sayesinde kurumsal veriler bilgiye dönüştürülmektedir.

Intertech Karlılık ve Verimlilik Takip Sistemi inter-Vera’nın Özellikleri;

 • Çoklu dil desteği,
 • Esnek ürün yapısı,
 • Kanal ve işlem bazlı maliyet hesaplama,
 • Hassas maliyet ölçümü,
 • Farklı seviyelerde verimlilik ve kârlılık gösterimi,
 • Güncel ve geçmiş verilere tek platformdan ulaşılarak trend izlenebilmesi,
 • Detaylı gelir-gider raporları,
 • Hızlı ve kolay entegrasyon,
 • Farklı yetki seviyeleri ile veri güvenliği sağlanması,
 • Arşivleme,
 • Web tabanlı, n-tier mimarisi,
 • Tek platformda özet ve detaylı verinin görülebilmesi,
 • Konsolide veri ile tutarlılığını arttırma,
 • Etkin masraf yönetimi,
 • Kolay kullanım,
 • Detaylı izleme ekranları

Yönetim Bilgi Sistemleri

(Yönetim Bilgi Sistemleri)

inter-Vision platformunun yönetim bilgi sistemi inter-MIS, organizasyonun misyonunu görüntüleme amaçlı Microsoft OLAP Hizmetleri üzerinden çalışan bir araç setidir. Kolay entegrasyonu sayesinde inter-MIS, oluşan yeni veriler üzerinde otomatik olarak rapor oluşturabilir. inter-MIS, değişken yapısı sayesinde en doğru veriyi sağlayarak, oluşturulan raporlardan maksimum verimlilik elde edilmesini sağlar.

Intertech tarafından geliştirilen inter-MIS, portföy, şube, şube tipi, bölge ve banka seviyeleri gibi çeşitli boyutlarda ve maksimum yararı sağlamak üzere yukarıdan aşağıya doğru veri ulaşımıyla günlük ve geçmiş ürün kullanımı tabanlı yüksek seviyede analiz sağlayabilmektedir. Bu sayede bankanın ihtiyaç duyduğu bilgiler her düzeyde mevcut hale gelir.

Intertech Yönetim Bilgi Sistemi inter-MIS’in Özellikleri;

 • Hesapların şube, ürün şubesi ve MIS şube ayrımında izlenebilmesi,
 • Esnek ürün yapısı,
 • TL ve döviz cinsinden raporlama,
 • Farklı periyodlarda rapor alma (günlük, aylık, dönemlik, kümüle),
 • Microsoft OLAP çözümü,
 • Çoklu dil desteği,
 • Kolay excel dosya formatına aktarım,
 • Fiili, bütçe ve gerçekleşme oranlarının, faiz ve getirilerin tek ortamda gösterilmesi,
 • Özet ve detaylı bilgiye tek ortamdan erişim,
 • Farklı periyodlardaki verilerin takibi ile bütçe gerçekleşme trendinin izlenebilmesi,
 • OLAP raporları ile raporların kişiselleştirilebilmesi,
 • Dört  farklı rapor kırılımı (Bilanço Aktif-Pasif-Faiz Gelir-Gider Raporu, Faiz Dışı Gelirler-Bilanço Dışı Kalemler Raporu, Faiz Dışı Giderler Raporu, Rasyo-Özet Rapor)

Finansal Veri Ambarı

(Finansal Veri Ambarı)

inter-Vision platformunun finansal veri ambarı uygulaması inter-DWH, uzun süreli deneyimler sonucunda global finansal veri modeli ve esnek tasarımıyla her zaman doğru kararın verilmesine olanak vermek üzere geliştirilmiştir.

Finansal veri ambarı uygulaması inter-DWH, veri yönetimini geliştirmek, toplu raporlama faaliyetleri ve anlık sorgulama yapmak ve iş zekası katmanını beslemek üzere geliştirilen bir çözümdür. Toplu raporlama ve anlık sorgulama süreçlerini Veri Depo kaynaklarına taşıyarak, sezgisel analitik ortam için merkezileştirilmiş bir veri kaynağı oluşturur, aynı zamanda online finansal işlemler için yüksek derecede gerçekleştirilebilir bir platform tahsis eder.

Çok boyutlu veri analizlerinin (OLAP), statik ve anlık sorgulamaların yapılabildiği Microsoft Analiz Serverı gibi İş Zekası çözümleriyle ve data mining programlarıyla entegre olarak istatistik ve analitik sonuçlar paylaşılabilmektedir.
Tek bir veri kaynağından alınan bilgi, depolama teknikleri ve data mining imkanlarının kullanımı yoluyla müşterilerin ihtiyaçlarını en iyi seviyede karşılayan nitelikli hizmet seviyesi için iyi donanımlı satış gücü oluşturmak amacıyla finansal işlemler katmanına geri bildirilmektedir. Ayrıca çok katmanlı yapısıyla inter-DWH, genel rapor, geçici sorgulama, analitik raporlama ve trend analizi gibi taleplere çok hızlı cevap verebilmektedir.

Intertech Finansal Veri Ambarı inter-DWH’nın Özellikleri;

 • Global finansal veri modeli,
 • Merkezileştirilmiş tek bir veri kaynağı,
 • Esnek tasarım,
 • Gelişmiş veri yönetimi,
 • Toplu raporlama ve anlık sorgulama özelliği

Yeni Nesil Raporlama Aracı

(Yeni Nesil Raporlama Aracı)

inter-Vision platformunun yeni nesil raporlama aracı inter-inSight, parametrik rapor tanımlamalarının mümkün olduğu bir ortamda çeşitli operasyonel sistemlerin verilerini daha az maliyetli kaynaklara kaydırarak oluşturulan toplam veriler üzerinden rapor oluşturur. Bu raporlar web tabanlı ön uç aracılığı ile erişilebilirdir.

.NET ortamı üzerinden Microsoft SQL Server üzerinde çalışan inter-inSight, kullanıcılara hem operasyonel, hem de MIS ilişkili tüm raporları hızlı ve maliyetsiz bir yolla, BT müdahalesi olmaksızın sunar.

Intertech Yeni Nesil Raporlama Aracı inter-inSight’ın Özellikleri;

 • Planlı rapor otomasyonu,
 • Kişiselleştirilmiş raporlama,
 • Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre veri görünümleri,
 • Parametrik Rapor Tasarımcısı ile yöneticinin rapor tasarlaması ve planlaması imkânı,
 • Veri aktarım format seçenekleri,
 • Kullanıcı dostu tasarım ve kolay kullanım

Satış Ağacı

(Satış Ağacı)

inter-Vision platformunun satış ağacı uygulaması inter-SalesTree, tüm iş kollarından satışı yapılan bütün ürün ve hizmetlerin hiyerarşik konumlandırıldığı bir yapıdır. Bu yapı ile birlikte satışa konu olan ürün ve hizmetlerin başvuru, açılış, satış ve aktivasyon tanımları tüm kurum için ortak bir dil ile tanımlanmıştır.

Tanımlar doğrultusunda satışa konu olan ürün ve hizmetlerin farklı değişkenler ile değerlendirilerek yine herkes için ortak olan değer puanı oluşturulmuştur.

Intertech Satış Ağacı inter-SalesTree’nin Özellikleri;

 • Satışların ortak tanım dilinde online olarak takip edilebilmes ve izlenmesi,
 • Bankanın tüm ürün ve hizmetlerine ait satışların anlık izlenmesi,
 • Satış adetleri kanal, sicil, şube, bölge bazında anlık, günlük, dönemlik ve geçmişe dönük olarak takip edilebilme,
 • Satış ve hizmetlerin başvuru, açılış, aktivasyon ve iptal bilgileri anlık veya istenilen tarih aralığında takip edebilme,
 • Oluşturulan değer puanlarını kanal bazında farklılaştırılabilme,
 • Tüm yapı içerisinde yetki seviyelerine göre yeni ürün ve tüm değişkenler parametrik olarak tanımlayabilme ve/veya değiştirilebilme

Yasal Raporlama Seti

(Yasal Raporlama Seti)

inter-Regulatory, inter-Vision platformunun yasal raporlama setidir. Yasal otoriteler, değişen teknolojiler doğrultusunda gün geçtikçe daha detaylı ve analitik raporlar talep etmektedir, bu taleplere en hızlı ve en doğru raporlamayı yapabilmek adına Intertech tarafından inter-Regulatory geliştirildi.

Esnek ve parametrik bir yapıya sahip inter-Regulatory, tüm raporları dijital ortamda üretimini sağlayacak şekilde geliştirildi. Bu özellikleri yeni taleplerin kısa zamanda geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. TCMB, BDDK, Risk Merkezi, Bankalar Birliği ve diğer yasal mercilere günlük, haftalık, aylık, üç aylık olmak üzere yıllık yaklaşık sekiz bin adet rapor üretilmektedir. inter-Regulatory Türkiye dışında, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de kullanımdadır.

Intertech Yasal Raporlama Seti inter-Regulatory’nin Özellikleri;

 • Raporlar arasında çok hızlı gezinme
 • Günlük, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar için tek ortam
 • Excel kullanıcı önyüzü
 • Güncel veri ile yardım dökümanı
 • Raporlar arasında çapraz kontroller
 • “Drill-down” olanağı
 • Bir butona basarak BDDK formatında raporları hazırlama
 • Çapraz hatası içeren raporların gönderiminin engellenmesi
 • BDDK ya giden raporun sistem tarafından üretilen olduğundan emin olma
 • Gönderilen raporların Gözetim veri ambarında arşivlenmesi
 • Geçmiş rapor ve veriye erişim
 • Verinin grafik sunumu
 • Mizan ve Müşteri Hesapları düzeltmeleri
 • Yuvarlama düzeltmeleri
 • Onay alanları
 • Loglama
 • Düzeltmelerin raporlara hemen yansıtılması
 • Operasyonel bağımlılık yok, işler kullanıcı tarafından tekrar çalıştırılabilir
 • Rapor hazırlama için harcanan zamanı azaltır
 • Kontrollü ve denetlenebilen bir iş akışı
 • Çapraz kontrol sonuçlarının gerçek zamanlı izlenebilmesi

Kara Para Aklamayı Önleme Sistemi

(Kara Para Aklamayı Önleme Sistemi)

inter-Vision platformunun kara para aklamayı önleme sistemi inter-AML, parametrik altyapısı ile kurumların şüpheli işlemleri bulmak için kendi veri merkezleri üzerinde kendi kurallarını tanımlamasına olanak sunar. Intertech tarafından geliştirilen kural tabanlı mekanikleriyle kara para aklamayı önlemede etkin bir çözümdür.

Intertech Kara Para Aklamayı Önleme Sistemi inter-AML’nin Özellikleri;

 • Parametrik veri altyapısı,
 • Metin alanlarında hızlı arama algoritması (tam metin arama),
 • Esnek kural yönetimi ve sonuç izleme,
 • Ağ analizi ve takibi,
 • Alarm yönetimi,
 • Sorgu oluşturma aracı,
 • Kullanıcı dostu tasarım

Dış Suistimal Yönetimi

(Dış Suistimal Yönetimi)

inter-Vision platformunun dış suistimal yönetim ürünü inter-ExternalFraud, dolandırıcılık işlemlerini saptayabilmek için geliştirilmiş ve tüm gerekli fonksiyonları içerisinde barındıran uçtan uca bir çözümdür.

Yaygın olarak kullanılan tüm işlem kanallarına (internet bankacılığı, mobil bankacılık, ATM, POS, şube vb.) entegre çalışan inter-ExternalFraud ile kurumlar, gerçekleşen tüm riskli işlemleri izleme imkanı kazanır. Intertech’in geliştirdiği inter-ExternalFraud ile riskli işlem senaryoları dakikalar içerisinde hazırlanabilir ve operasyon ekipleri işlemleri izleyerek çok hızlı aksiyon alabilir.

Intertech Dış Suistimal Yönetim ürünü inter-ExternalFraud’un Özellikleri;

 • Kurumlar için uçtan uca bir çözüm
 • Senkron ve asenkron işlem kontrolleri
 • Detaylı senaryo tanımlama (tüm kanallar için aynı ekrandan)
 • Senaryolar için muhtelif aksiyonlar tanımlayabilme
 • İşlemler için otomatik bildirimler: sms, email ve IVN (Sesli arama)
 • Blacklist ve Whitelist tanımlayabilme
 • Finansal ve finansal olmayan işlemleri destekleyebilme
 • Geçmiş işlem verisi üzerinde sorgulama yapabilme
 • Organizasyonel ihtiyaçları destekleme: Yetkilendirme, Görev Havuzu, Atanmış görev yönetimi
 • Web tabanlı izleme ve yönetim ekranları
 • Gelişmiş raporlama araçları
 • Operasyon ekipleri için bildirimler
 • Yeni kanallara kolay entegre yapı
 • Operasyon ekibinin sayısına göre kolay şekillendirilebilme
 • Dolandırıcılıklara hızlı reaksiyon verebilme
 • Kullanımı kolay izleme araçları
 • Otomatik senaryo ve aksiyonlar ile zamandan ve kaynaktan kazanım

İç Suistimal Yönetimi

(İç Suistimal Yönetimi)

inter-Vision platformunun iç suistimal yönetim ürünü inter-InternalFraud, finans kurumu bünyesinde gerçekleşen dolandırıcılık işlemlerini saptayabilmek için hazırlanmış uçtan uca bir çözümdür. Dolandırıcılık vakalarını; personel, müşteri, işlem üçgeninde analiz ederek ve aralarındaki ilişkiyi ortaya koyarak izlenebilmesini sağlar. Ayrıca, yeni karşılaşılan vakaları saptayabilmek için veri kaynaklarının hızlı entegrasyonunu ve kural setleri ile senaryoları çalıştırmayı destekler.

Intertech İç Suistimal Yönetim ürünü inter-InternalFraud’un Özellikleri;

 • Organizasyon için uçtan uca çözüm
 • Akıllı algoritmalar sayesinde işlem, müşteri ve personel bazlı anomali saptaması yapılabilme
 • 360 derece ilişkiyi izleyebilmek için link analiz ekranları
 • Parametrik veri kaynaklarıyla esnekliği maksimize etme
 • Kural setleriyle senaryo tanımlayabilme
 • Senaryolarda kullanılmak üzere sisteme listeler yükleyebilme
 • Vakalar üzerinde detaylı inceleme yapabilme
 • Uygulama içinde ilgili ekiplere bilgilendirme yapabilme
 • Web tabanlı izleme ve yönetim ekranları
 • Akıllı algoritmalar sayesinde en riskli vakayı hızlı tespit etme
 • Kullanımı kolay izleme ve yönetim ekranları

Müşteri Değerleme Sistemi

(Müşteri Değerleme Sistemi)

inter-Vision platformunun müşteri değerleme sistemi inter-CES, kredi başvuru ve tahsisin parçaları olan müşteri değerlendirme ve kredi tahsis süreçlerini bir bütün olarak çatısında toplar.

Müşteri değerleme sistemi inter-CES ile tüm istihbarat, mali veri, memzuç, firmaya ilişkin tüm ortaklık, grup, grup ortaklık, sermaye, varlık detayları gibi bilgilerin girişleri kolaylıkla halledilirken, otomasyonla müşteri değerlendirme raporu üretilmesi ve kredi tahsisi sağlanmaktadır.

Intertech tarafından geliştirilen inter-CES, tahsis sürecinde çeviklik sağlayarak, tek bir müşteri değerlendirme raporu ile geçerli olduğu süre boyunca bir çok kez kredi tahsisi gerçekleştirilebilir. Geçerlilik süresi ile yeni rapor oluşturmaya gerek duymadan, minimum süreç ile aynı rapor üzerinden birçok kez kredi tahsisi gerçekleştirilebilir.

Müşteri değerlendirme raporu; müşteri künyesi, değerlendirme özeti, istihbarat bilgileri, risk analizi, firma geçmişi ve faaliyet bilgileri, detaylı varlık bilgileri, ticari alacaklı borç bilgisi, detaylı memzuç, banka-finans kuruluşları ile ilişkiler, mali veri bilgileri, rating hesaplamaları ve  etkileşimler başlıkları ile kullanıcının tek bir yerde müşterinin tüm profilini görmesini sağlar.

Otomatik tebliğ yapısı ve limit öneri yapısı dışında daha fazla limit almak isteyen ya da detay değerlendirmeye ihtiyaç duyulan müşteriler için rapor oluşturur. Üzerinde ilgili ekiplerin çalışması sağlandıktan sonra kredi tahsisi bütünleşik yapı içinde gerçekleştirilir.

Intertech Müşteri Değerleme Sistemi inter-CES’in Özellikleri;

 • Nace, segment, bilanço bilgilerine bağlı olarak müşteriye uygun, doğru değerlendirme,
 • Limit öneri yapısı ile tek adımda otomatik kredi tahsisi,
 • Müşterinin risk segmentine bağlı olarak uygun adımlara otomatik yönlendirme,
 • KGF-KOSGEB gibi KOBİ özelindeki değerlendirme sistemlerine hızlı adaptasyon imkânı,
 • Görsel istihbarat, memzuç bilgileri ile kolay anlaşılma,
 • İstihbarat otomasyonu ile kullanıcının ek giriş ya da işlem yapmasına ihtiyaç olmaksızın kontrol,
 • GİB, Takbis, e-Rehin, Tarım Bakanlığı gibi bilgi kaynakları ile online entegrasyon,
 • Otomatik mali veri düzeltmeleri, aktarma, arındırma işlemleri,
 • Aynı anda birden fazla rating hesaplamalarına olanak veren yapı ile analitik yaklaşımlar

Çalışan Teşvik Sistemi

(Çalışan Teşvik Sistemi)

inter-Incentive, inter-Vision platformunun çalışan teşvik sistemi, satış performans takip ve ölçüm aracıdır.

Barındırdığı performans kriterine ulaşanların primlendirildiği gelişmiş puanlandırma sistemiyle işlemler kolayca halledilir. Ayrıca şube pazarlama ve şube operasyon çalışanları için aylık ölçülebilen performans altyapısıyla, belirli periyotlardaki primin sistematik performans analizlerinin, anlık olarak tüm kullanıcılar tarafından online bir yapı ile takip edilebilmesi sağlanmıştır.

Intertech, inter-Incentive ile ürün ve hizmetlerin hiyerarşik konumlandırıldığı altyapı kullanılarak, tüm işkolları tek bir satış değerlendirme ortamında, tüm kanal ve kullanıcılar tarafından yapılan ürün satış ve hizmetlerin, anlık ve şeffaf bir şekilde tüm çalışanlar tarafından izlenmesi amaçlanmıştır.

Çalışan Teşvik Sistemi inter-Incentive’in Özellikleri;

 • Tek bir satış değerlendirme ortamında satışları online olarak takip edebilme ve izleme
 • Bankanın tüm ürün ve hizmetlerine ait satışları anlık izleme
 • Sicil, şube, bölge bazlı satış adet, satış puanları ve hedef/gerçekleştirmeleri günlük, dönemlik ve geçmişe dönük olarak ay, çeyrek ve yıllık bazda takip etme
 • Satış ve hizmetlerin başvuru, açılış, aktivasyon ve iptal bilgilerini anlık/günlük olarak takip etme
 • Çalışanların işkolu ve banka stratejisine göre hangi ürünlere daha fazla odaklanması gerektiğini ve şube/bölge hedef/gerçekleştirmesinin istenilen seviyede olması için hangi üründen ne kadar satış/aktivasyon sağlaması gerektiğini kolayca takip edebilme
 • Personellerin satışını yaptığı başvuru ve açılış statüsündeki ürünlerin satış sonrası durumunu da izleyebilmesi
 • Satışı yapılan ürünler ve/veya hizmetler kolaylıkla takip edilebilir
 • Kullanıcı deneyimi göz önünde tutularak tasarlanan bu kategorilerle daha kolay satış statü takibi
 • Kategori bilgileri ve hedef/gerçekleştirme oranlarını geriye dönük ay bazlı izleyebilme
 • İşkolu ve ünvan bazında belirlenen ürünler için skorkartta (hedefe konu ürün / hizmet) aylık hedef ve gerçekleştirmeleri izleyebilme
 • Personelin prim almayı hakedebilmek için hedefine ne kadar yakın/uzak olduğunu kolayca ölçümleme

Risk Yönetimi Sistemi

(Risk Yönetimi Sistemi)

inter-Basel tool, inter-Vision platformunun kredi,piyasa ve likidite risk yönetim aracıdır. inter-Basel ürünü BDDK’nın gereksinimi olan Basel II ve Basel III hesaplamalarının yapılabilmesi amacıyla geliştirilen bir uygulamadır.

Intertech Risk Yönetim Sistemi inter-Basel’in Özellikleri;

Sermaye Yeterliliği Hesaplamaları
Semaye yeterliliği hesaplaması kapsamında Kredi Riski ve Piyasa Riski hesaplamaları yapılmaktadır. 

Kredi Riski:
Kredi Riski kapsamında standart kapsamlı yöntemi ile hesaplanan kredi riski hesaplamaları yapılmaktadır.

 • İştirak data entegrasyonu
  • Data yükleme esnasında data modele uygun yükleme kontrolü, uyarı mekanizması
  • Yüklenen data ile iştirak bilançosunun tutarlılık kontrolü
 • Banka muhasebe verisi ile mutabakat yapısı
 • Hesaplama öncesi veri düzeltmelerine olanak sağlanması, düzeltme yapısı
 • Hesaplamada kullanılan değişkenlerin parametrik olarak yönetilmesi
  • CCF (Credit Conversion Factor)
  • Türev ürün ad-on değerleri
  • Eliminasyon
  • Risk Ağırlıkları
 • Hesaplamalar
  • Teminat dağılımı
  • Provisyon dağılımı
  • EAD hesaplaması
 • Hesaplama sonuçlarının raporlanması
  • KR521 AS, KR521 UK raporlarının sistem üzerinden alınması
  • Raporlama uygulaması üzerinden hesaplamaya konu tüm datanın ve hesaplama sonuçlarının raporlanması
  • OLAP küp yapısı üzerinden Teminat Dağılımı, EAD Hesaplamaları ve Provisyon Dağılımı sonuçlarının pivot table mantığı ile raporlanması
  • RS100AS, KN100AS, RT100AS, TM100AS ve RK100YS Risk raporlaarıı oluşturulması
  • Akrif rapor setinin oluşturulması.

Piyasa Riski
Piyasa Riski kapsamında standart yaklaşım yöntemi ile hesaplanan piyasa riski hesaplamaları yapılmaktadır.

 • Aşağıdaki 5 piyasa riski raporunun inter-Basel tool üzerinden ilgili rapor formunda oluştulması.
  • PR500 Faiz Oranı Analizi
  • PR502 Faiz Oranı Riski Analizi – Spesifik Risk Hesaplaması (Standart Metot)
  • PR503 Hisse Senedi Pozisyonları Analizi
  • PR504 Kur Riski Analizi (Standart Metot)
  • PR508 Opsiyon Riski Analizi
 • PR509AS – Kredi Değeri Ayarlaması rapor hesaplamalarının yapılması, detayının raporlama uygulamasından raporlanması
 • Raporlama uygulaması üzerinden hesaplamaya konu tüm datanın ve hesaplama sonuçlarının raporlanması

Ek Raporlar

  • SY530 Sermaye yeterlilik raporu ‘nun oluşturulması  ,
  • OZ530  Öz sermaye raporu’‘nun oluşturulması

Likidite Riski Hesaplamaları
BASEL III kapsamında oluşturulan Likidite Karşılama Oranı ve Net İstikrarlı fonlama Oranı hesaplamaları yapılmaktadır.

 • LK120HS ve LK120AK Likidite Karşılama Oranı raporu oluşturulmaktadır.
 • İştirak data entegrasyonu
  • Data yükleme esnasında data modele uygun yükleme kontrolü, uyarı mekanizması
  • Yüklenen data ile iştirak bilançosunun tutarlılık kontrolü

Teftiş Yönetim Sistemi

(Teftiş Yönetim Sistemi)

inter-Audit, teftiş yönetim sistemi tüm teftiş süreçlerinin uçtan uca takibi amacı ile geliştirilmiş bir üründür. Intertech, inter-Audit uygulamasında temel olarak müfettişlerin teftiş planlaması, teftiş bulgularının sistem üzerinden takibi, risk skorlaması, teftiş raporlarının oluşturulması fonksiyonlarını içermektedir. Teftiş sonrası kurum içinde takip edilmesi gereken bulguların yönetimi uygulama üzerinden yapılabilmektedir.

Intertech Teftiş Yönetim Sistemi inter-Audit’in Özellikleri;

 • Müfettiş iş atama-izleme ekranından müfettiş teftiş planlamalarının yapılması
 • Teftiş güncelleme/iş onay yapısıyla mevcut teftişlerde kontrol sağlanması
 • Şube teftiş bitiş kontrol yapısıyla tamamlanan teftişlerin kontrol ve onaylarının sağlanması
 • Müfettiş İş takip yapısı ;
  • Şube teftiş bulgu giriş ekranından anlık olarak tespitlerin sisteme girişinin sağlanması ve önceki teftişlerin izlenmesinin sağlanması
  • Örneklem yapısıyla istendiğinde belirli senaryolarla teftişi yapılacak müşteri listelerinin otomatik oluşumunun sağlanması
  • Mesajlaşma yapısıyla bulgu özelinde, seçilen sorumlu ile doğrudan mesajlaşmanın sağlanması
 • Kontrol noktası yönetim ekranından yeni kontrol noktaları tanımlanabilmesi ve güncelleme yapılabilmesi
 • Bulgu takip ekranından teftiş fiilen sonlansa da açık bulguların takibinin sağlanması
 • Raporlama;
  • Risk skorlama yapısıyla şube için teftiş skoru oluşturma
  • Teftiş raporu yapısıyla tek tuşla, girişi yapılan ve rapora çıkması istenen tüm bulguların, belirli bir formata uygun olarak dokümanın çıkışının sağlanması

İç Kontrol Sistemi

(İç Kontrol Sistemi)

inter-InternalControl, inter-Vision platformunun iç kontrol sistemiyle şubeler iç kontrol ekibi tarafından gerçekleştirilen şube kontrollerinin tek bir merkezden atanabilmesi ve takip edilebilmesi sağlanır. Şubeler, iç kontrol uygulamasıyla kontrol noktası yönetimi, iş atama izleme, iş takibi, bulgu girişi, skorlama, denetim raporu oluşturma gibi iç kontrol süreçlerinin tamamı yönetilebilmektedir.

Intertech İç Kontrol Uygulaması inter-InternalControl’ün Özellikleri;

 • İş atama/izleme ekranından kontrol elemanı iş planlamalarının yapılması
 • İş onay/iş takip yapısıyla mevcut teftişlerde kontrol ve güncelleme sağlanması
 • İş takip yapısı
  • Kontrol takibi ekranından anlık olarak tespitlerin sisteme girişinin sağlanması ve önceki kontrollerin izlenebilmesi
  • Örneklem yapısıyla istenildiğinde belirli senaryolarla kontrolü yapılacak müşteri listelerinin otomatik oluşumunun sağlanması
  • Mesajlaşma yapısıyla bulgu özelinde, seçilen sorumlu ile doğrudan mesajlaşmanın sağlanması
 • Kontrol noktası yönetim ekranından yeni kontrol noktaları tanımlanabilmesi ve güncelleme yapılabilmesi
  • Kontrol noktası yönetimi
  • İyileştirme kontrol noktası yönetimi
  • Suistimal kontrol noktası yönetimi
 • Kontrol noktası parametre eşleştirme ekranıyla kontrol noktası yönetim ekranından tanımı yapılmış kontrol noktalarının, hangi kriter setine göre (müşteri tipi, ürün tipi, vs.) ekrana çıkmasının tanımlarının sağlanması
 • Eksiklik takibi yapısıyla kontrol fiilen sonlansa da açık bulguların takibinin sağlanması
 • Raporlama;
  • Risk skorlama yapısıyla şube için kontrol skoru oluşturma
  • Şubeler iç kontrol raporu yapısıyla tek tuşla, girişi yapılan ve rapora çıkması istenen tüm bulguların, belirli bir formata uygun olarak doküman çıkışının sağlanması

TFRS 9 Provizyon Hesaplama Aracı

(TFRS 9 Provizyon Hesaplama Aracı)

inter-Provision, inter-Vision platformunun TFRS 9 standartlarına göre stage 1, stage 2 ve stage 3 için provizyon hesaplama uygulamasıdır. Intertech’in TFRS 9 provizyon hesaplama aracı inter-Provision ile, 01.01.2018 itibariyle provizyon hesaplamayla ilgili zorunlu hale gelecek BDDK düzenlemeleri kolaylıkla çözümlenir.

Intertech TFRS 9 Provizyon Hesaplama Aracı inter-Provision’un Özellikleri;

 • Provizyona dahil edilecek risklerin kural bazlı olarak yönetilebilmesi
 • Nakit akışı bulunan risklerin raporlama dönemleri için iskonto edilebilmesi
 • Farklı modellerle gecikme ve tahakkuk tutarlarının EAD hesaplamasına dahil edilebilmesi
 • Provizyon hesaplamasında kullanılacak efektif faiz oranı hesaplama
 • Gecikme gün sayısı, yakın takip kodu, takip statüsü gibi bilgilere göre parametrik stage atama
 • Sayısal olmayan stage atama
 • Sayısal stage atama
 • Manuel stage atama
 • Onay yapısı
 • External data yükleme
 • Iştirakler için hesaplamaya konu EAD data yükleme
 • Segment ve model bazlı PD, LGD, CCF data yükleme
 • Provizyon hesaplanması
 • Farklı modellere göre provizyon hesaplaması
 • Bir yıllık provizyon hesaplaması
 • Ömür boyu provizyon hesaplaması
 • Stage 3 için individual assesment ve collective assesment mantığı ile provziyon hesaplaması
 • Stage bazlı provizyon raporu
 • Hesaplamaya konu riskler için detaylı EAD raporu
 • OLAP raporlama
 • Muhasebe entegrasyonu

Performans Yönetim Sistemi

(Performans Yönetim Sistemi)

inter-Target, inter-Vision platformunun performans yönetim sistemidir. inter-Target portföy yönetimi seviyesinden banka seviyesine performans sonuçlarını analiz etmenizde size yardımcı olur.

inter-Target ile hedef belirlenebilir, deviasyonlar izlenebilir ve önlemler alınabilir. inter-Target ile performans yönetimi aşılacak hedeflerin belirlenmesini, belirlenen hedeflere karşı performansın derecelendirilmesini ve hedeflerin aşılmasına yardımcı olmak amacıyla gelecekteki gelişim faaliyetlerinin genel ana hatlarının belirlenmesini içermektedir. Kişisel gelişim planlarını aylık ve yıllık olarak yapabilir. Diğer yandan hesaplamalar bilgi alışverişi, ürünler bazında iade oranı vb. parametreler alarak yapılabilmektedir. inter-Target bankaların kurumsal performansını yönetmesini sağlar ve performansın en üst seviyede tutulmasına olanak verir.

İyi bir performans yönetimi sistemi ile kurum, çalışanlarının mevcut performans durumlarını anlayabilir ve en çok veya en az katkıda bulunan çalışanlarını belirleyebilir. Hedef tabanlı yapısıyla inter-Target yönetimin bankada farklı seviyelerde hedef tayin etmesine olanak verir. MIS platformuyla sorunsuz entegrasyonu sayesinde yöneticiler ve kıdemli kişiler her bir seviye için tahsis edilen hedeflere karşı gerçekleştirilenleri görüntüleyebilirler.

Intertech’in Performans Yönetim Sistemi inter-Target’in Öne Çıkan Özellikleri;

 • Tüm seviyelerde performans yönetimi
 • Performans ve geliştirme incelemeleri
 • Aylık ve yıllık kişisel gelişim planları
 • Hedeflerin ve performans standartlarının belirlenmesi
 • Kolay ölçüm
 • Web tabanlı, n-tier mimarisi

Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Sistemi

(Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Sistemi)

inter-Vision platformunun aktivite bazlı maliyetlendirme sistemi inter-ABC, müşterinin işlem ve kanal bazlı maliyetlerinin tespitinin, tespit edilen maliyetlerin departman, işkolu ve şube dağılımlarının, net kârlılık ve verimliliğin hesabının yapılmasını sağlar. Ayrıca aktivite bazlı maliyet yapısıyla, bankaya yansımış olan maliyetlerin işkollarına dağılımını en efektif şekilde düzenler.

Intertech Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Sistemi inter-ABC’nin Özellikleri;

 • Kanal ve işlem bazlı maliyetlerin hesaplanması,
 • Acil ve geç işlemlerin maliyetlerinin standart işlem maliyetlerinden farklılaştırılması,
 • Departman ve işkolu bazında maliyetlerin daha hassas ölçülebilmesi ve daha etkin masraf yönetimi,
 • Net kârlılık hesaplanması ve verimlilik amacı ile kullanılabilirliği,
 • Şubeler arası yapılan işlemlerin maliyetlerinin MIS şube ve işlem şubesi arasında geçişlerinin yapılması,
 • Müşterilerin yaptıkları tüm işlemlerin maliyetlerinin, yapıldığı kanala göre hesaplanması,
 • Kullanıcı dostu tasarım

Finansal Ajanda

(Finansal Ajanda)

inter-Vision platformunun elektronik finansal ajanda uygulaması inter-Agenda ile müşterilerin günlük nakit akışları, talimatları, vadesi gelmiş faturaları, hizmet sorunları ve hesap bakiyeleri tek bir platform aracılığıyla kolaylıkla izlenebilir. inter-Agenda, satış ekiplerinin kaliteli ve bire bir efektif hizmet akışı ile müşterilerine hizmet sunabilmesi için 360 derece müşteri görüşü teması ile dizayn edildi.

Mevduat yenilemeleri için inter-Vision benzeri operasyonel sistemler ile entegrasyon imkânı da sağlayan inter-Agenda, müşteriler için en hızlı hizmetin verilmesine olanak sağlar.

Intertech Finansal Ajanda Uygulaması inter-Agenda’nın Özellikleri;

 • Müşteri hesap ve hareket bilgilerinin tek noktadan takibi,
 • Günlük müşteri ödeme bilgilerinin takibi,
 • Mevduat yenileme uygulaması entegrasyonu,
 • Müşteri bilgi belge güncelleğinin sağlanması için etkin takip imkânı,
 • Kolay entegrasyon,
 • Kullanıcı dostu kolay tasarım ve izleme ekranları,
 • Müşteri memnuniyeti hedefinde müşteri takibinin yakından yapılabilmesi

Müşteri Değer Bazlı Mevduat Fiyatlama

(Müşteri Değer Bazlı Mevduat Fiyatlama)

inter-Vision platformunun müşteri değer bazlı mevduat fiyatlama uygulaması inter-CLV/Deposit,
finansal kuruluşlar için müşterilerin yarattığı ve yaratacağı değerlerin belirlenmesi ve dolasıyla mevduat ürününde uygulanacak faiz oranlarının belirlenmesi için geliştirilmiştir.

Tüm müşterilerin eşit kârlılığa sahip olmamaları nedeniyle farklı müşteri gruplarına farklı kaynaklar dağıtılmasına imkân sağlayan inter-CLV/Deposit, bunu yaparken müşterilerin şimdiki ve potansiyel değerlerini dikkate almaktadır.

Intertech tarafından geliştirilen inter-CLV/Deposit, yoğun şekilde yenilikçi veri madenciliği yöntemlerinden faydalanmaktadır.

Intertech Müşteri Değer Bazlı Mevduat Fiyatlama Aracı inter-CLV/Deposit ’in Özellikleri;

 • Müşterinin şimdiki ve potansiyel değerlerini dikkate alması,
 • Müşteri değer bazlı fiyatlama imkânı,
 • Bölge ve şube çalışanlarının yetkilerinin gelişletme imkânı,
 • Hızlı mevduat faiz oranı hesaplaması,
 • Kullanımı kolay ve izleme ekranları

Farklılık Yönetim Sistemi

(Farklılık Yönetim Sistemi)

inter-Vision platformunun farklılık yönetim sistemi inter-Distinct, parametrik altyapı sayesinde belgenin geliş tipi ve imza durumunu dikkate alarak döküman, talimat, sözleşme ve teminatlar için farklılık yönetiminin yapılmasını sağlar.

Intertech tarafından geliştirilen inter-Distinct, farkllılık tiplerine göre şube bazında kota ve ceza yönetimi, müşteri bazında istisna yönetimi gibi modülleri içinde barındırır. inter-Distinct, doküman yönetimi, iş akış araçları ve kullanıcı yönetim panelleri ile de tamamen entegre çalışmaktadır.

Intertech Farklılık Yönetim Sistemi inter-Distinct Özellikleri;

 • Parametrik altyapı,
 • İstisna yönetimi,
 • Kota ve ceza yönetimi,
 • DYS, iş akış araçları ve kullanıcı yönetimi ile entegrasyon,
 • Akışın opsiyonel, zorunlu ya da farklılıkla ilerleyip ilerlemeyeceğinin sistemsel kontrolü,
 • Farklı renklendirmeler ve mesajlarla PY ve operasyona yönlendirme,
 • Müşteri bazında istisna tanımı yapılabilme
Web sitemizde en iyi deneyimi elde etmek için çerezleri (Cookie) kullanmaktayız. Siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Detaylı bilgi Kabul Ediyorum